Home > Rullande P/E OMXS30 steg till 12,4 v40

Rullande P/E OMXS30 steg till 12,4 v40

Under förra veckan, vecka 40, steg OMXS30-index 2,0 procent (-2,5). Samtidigt justerades vinstprognoserna ned med marginella 0,1 procent (+1,3).

P/e-prognos och vinstprognos avser SME Direkts månadsvis rullande prognos för de kommande tolv månaderna för OMXS30-bolagen exklusive Investor. Kursförändringen för OMXS30 och kurserna för p/e-prognosen är hämtade vid fredagens stängning.

Det rullande p/e-talet för OMXS30 uppgick till 12,4 (12,2).

Förändringen av vinstprognoserna är beräknad på vinst före skatt, samtidigt som p/e-talet baseras på vinst per aktie.

Skillnaden mellan den inverterade tioåriga svenska statsobligationen, här kallad p/e-talet enligt Fed-modellen, och SME Direkts rullande p/e-tal sjönk och uppgår nu till 53,4 (55,4).

Beräknat på prognoserna för 2012 uppgår direktavkastningen till 4,0 procent (4,1). Utdelningarna avser ordinarie utdelning.

Förändr Förändr P/E P/E		
vinstprg % OMXS30 % prognos Fed		
==============================================================		
Årsskiftet 10/11 -13,8 -5,4 13,5 30,5		
Årsskiftet 11/12 -7,9 10,7 11,4 61,3		
6 mån -3,9 5,5 12,1 53,8		
3 mån -3,7 6,8 11,4 75,2		
1 mån 0,8 2,1 12,1 67,6		
1 vecka -0,1 2,0 12,2 67,6		
Fredagens stängning - 1,0 12,4 65,8		
==============================================================

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto