Home > Rullande P/E OMXS30 steg till 12,7

Rullande P/E OMXS30 steg till 12,7

P/e-prognos och vinstprognos avser SME Direkts månadsvis rullande prognos för de kommande tolv månaderna för OMXS30-bolagen exklusive Investor. Kursförändringen för OMXS30 och kurserna för p/e-prognosen är hämtade vid fredagens stängning.

Det rullande p/e-talet för OMXS30 uppgick till 12,7 (12,1).

Förändringen av vinstprognoserna är beräknad på vinst före skatt, samtidigt som p/e-talet baseras på vinst per aktie.

Skillnaden mellan den inverterade tioåriga svenska statsobligationen, här kallad p/e-talet enligt Fed-modellen, och SME Direkts rullande p/e-tal minskade och uppgår nu till 48,6 (55,5).

Beräknat på prognoserna för 2012 uppgår direktavkastningen till 3,9 procent (4,1). Utdelningarna avser ordinarie utdelning.

SME-INDIKATORN: RULLANDE P/E OMXS30 STEG TILL 12,7 V 37

             Förändr  Förändr    P/E    P/E		
           vinstprg % OMXS30 %  prognos    Fed		
==============================================================		
Årsskiftet 10/11      -14,6   -3,5   13,5   30,5		
Årsskiftet 11/12      -8,7   12,9   11,4   61,3		
6 mån            -3,8   -0,7   13,3   47,2		
3 mån            -3,4   14,1   10,9   66,2		
1 mån            0,9    2,2   12,5   65,8		
1 vecka           -0,1    4,1   12,1   67,6		
Fredagens stängning      -    2,6   12,7   61,3		
==============================================================	

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.