Home > Rullande P/E OMXS30 steg till 12,8

Rullande P/E OMXS30 steg till 12,8

P/e-prognos och vinstprognos avser SME Direkts månadsvis rullande prognos för de kommande tolv månaderna för OMXS30-bolagen exklusive Investor. Kursförändringen för OMXS30 och kurserna för p/e-prognosen är hämtade vid fredagens stängning.

Det rullande p/e-talet för OMXS30 uppgick till 12,8 (12,6).

Förändringen av vinstprognoserna är beräknad på vinst före skatt, samtidigt som p/e-talet baseras på vinst per aktie.

Skillnaden mellan den inverterade tioåriga svenska statsobligationen, här kallad p/e-talet enligt Fed-modellen, och SME Direkts rullande p/e-tal steg och uppgår nu till 56,2 (55,0).

Beräknat på prognoserna för 2012 uppgår direktavkastningen till 3,9 procent (4,0). Utdelningarna avser ordinarie utdelning.

             Förändr  Förändr    P/E    P/E		
           vinstprg % OMXS30 %  prognos    Fed		
==============================================================		
Årsskiftet 10/11      -14,9   -4,9   13,5   30,5		
Årsskiftet 11/12      -9,0   11,2   11,4   61,3		
6 mån            -4,1   12,6   10,9   70,9		
3 mån            -0,5    2,6   12,1   67,6		
1 mån            0,0    4,4   12,3   71,9		
1 vecka           0,0    1,2   12,6   67,6		
Fredagens stängning      -    0,1   12,8   69,0		
==============================================================

 

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto