Home > Rullande P/E OMXS30 steg till 14,3

Rullande P/E OMXS30 steg till 14,3

P/e-prognos och vinstprognos avser SME Direkts månadsvis rullande prognos för de kommande tolv månaderna för OMXS30-bolagen exklusive Investor. Kursförändringen för OMXS30 och kurserna för p/e-prognosen är hämtade vid fredagens stängning.

Förändringen av vinstprognoserna är beräknad på vinst före skatt, samtidigt som p/e-talet baseras på vinst per aktie.

Skillnaden mellan den inverterade tioåriga svenska statsobligationen, här kallad p/e-talet enligt Fed-modellen, och SME Direkts rullande p/e-tal steg till 37, (35,6).

Beräknat på prognoserna för 2012 uppgår direktavkastningen till 3,8 procent (3,9). Utdelningarna avser ordinarie utdelning.

             Förändr  Förändr    P/E    P/E		
           vinstprg % OMXS30 %  prognos    Fed		
==============================================================		
Årsskiftet 11/12      -10,9   23,2   11,4   61,3		
Årsskiftet 12/13      -1,2   10,2   12,9   62,5		
6 mån            -2,5    9,2   12,7   61,3		
3 mån            -1,8   10,9   12,8   67,1		
1 mån            0,2    2,9   13,9   49,5		
1 vecka           0,1    0,2   14,2   49,8		
Fredagens stängning      -   -0,4   14,3   51,3		
==============================================================

 

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto