Home > Ryssland och Polen står emot kris, måttlig tillväxt

Ryssland och Polen står emot kris, måttlig tillväxt

Ryssland och Polen fortsätter att stå emot omvärldskrisen bättre än många andra länder i Östeuropa de kommande åren, men tillväxten blir ändå måttlig och Polen tappar de senaste årens ”stjärnstatus”.

Det skriver SEB i sin Eastern European Outlook som presenterades på onsdagen.

Baltikum når potentiell tillväxt, cirka 4 procent per år, med stöd av växande inhemsk efterfrågan och en konkurrenskraftig tillväxt. Och tidigare krisdrabbade Lettland utvecklas jämnast och starkast.

” De senaste årens stålbadspolitik i Baltikum har varit effektiv. Interndevalveringar och tuff budgetåtstramning har korrigerat tidigare obalanser i form av hög lönedriven inflation, extrema bytesbalansunderskott och stora offentliga budgetunderskott. Detta har återställt konkurrenskraften och bäddat för en fortsatt varaktig återhämtning i inhemsk efterfrågan”, säger Mikael Johansson, chef för Östeuropaanalysen på SEB, i en kommentar.

Han varnar dock samtidigt för förnyade risker med en redan relativt hög lönetillväxt i Estland och svällande bytesbalansunderskott i Litauen. Arbetslösheten är fortsatt hög och innebär en utmaning för alla tre baltiska länder.

SEB räknar fortsatt med att Lettland väl klarar Maastricht-kriterierna och därmed kan gå med i euron som planerat 2014. Litauen ligger något sämre till i ekonomisk konvergens än Lettland och därtill är den politiska osäkerheten större; ett regeringsskifte väntas i det stundande valet. Sittande regerings mål 2014 spricker och Litauen går med i Euroområdet troligen senare än 2015.

Polen har inget uttalat måldatum för euro-anslutning; tidigast 2016 framstår i dag som troligt måldatum framöver, enligt SEB.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.