Home > Så handlar du på ECB-mötet och jobbsiffran

Så handlar du på ECB-mötet och jobbsiffran

Låt oss kika närmare på vad vi har att vänta oss, hur de möjliga utfallen kan komma att bli, och hur en möjlig handlingsplan för en marknadsaktör skulle kunna se ut inför de närmaste dagarnas handel.

Torsdag: Centralbankerna i Sverige, England och Europa har räntemöten. För aktiemarknadens räkning är det endast ECB-mötet som är kurspåverkande. Det marknaden vill ha svar på är om ECB kommer att ta efter FED och utföra någon form av kvantitativa åtgärder för att rädda (framför allt) Spanien. Det marknaden hoppas på är ett uttalande från Mario Draghi som befäster att ECB kommer att börja stödköpa (framför allt spanska) obligationer på allvar inom kort. Det marknaden inte vill se är ett vagt politiskt uttalande där Draghi slår fast att ECB inväntar formella förfrågningar angående nödlån (från Spanien) innan man kommer att agera. Förenklat uttryckt; om ECB är villiga att börja agera via stödköp på torsdag finns en uppsida motsvarande 2-5 % för aktiemarknaden. Om ECB väljer att avvakta en formell begäran och uttrycker sig vagt, politiskt och intetsägande väntar sannolikt en nedgång motsvarande åtminstone 2 %.

Mest troligt: ECB måste ta politisk hänsyn till en rad omständigheter, framför allt den tyska författningsdomstolens ödesdigra möte den 12:e September och det nederländska valet. Vi väntar oss att ECB försöker balansera på slak lina: man uttrycker sig vagt och försiktigt men man försöker ändå gjuta nytt mod i marknaden. Vår bedömning är att detta genomskådas av aktiemarknaden och att missnöjet manifesteras i ett initialt kortsiktigt säljtryck. Detta säljtryck skulle mycket väl kunna bjuda på goda möjligheter att köpa billigt inför fredagens jobbsiffra, beroende lite på hur marknaden beter sig.

Fredag: Jobbsiffran från USA för Augusti månad presenteras (i vanlig ordning) 14.30 svensk tid. USA:s höga arbetslöshet har alltmer antagit formen av ett strukturellt problem och centralbanken FED tar stort intryck av jobbsiffrorna när de skall bestämma penningpolitikens fortsatta inriktning framöver. Nästa FED-möte är som bekant 12-13 September och många marknadsaktörer hoppas på att QE3 tillkännages i samband med detta möte. I Juli tillkom 163.000 nya jobb vilket var bättre än väntat och bidrog till en viss optimism avseende återhämtningskraften i amerikansk ekonomi. Förväntningarna inför Augusti-siffran ligger i spannet 130.000 till 140.000 nya jobb.

Mest troligt: Vi vill inte spekulera i siffran i sig, däremot kan vi dra slutsatser om sannolika följdverkningar för aktiemarknaden beroende på vad siffran blir. För aktiemarknaden är bilden av önskvärda utfall inte helt entydig. En stark siffra (allt över 150.000) förmedlar bilden av att återhämtningen i amerikansk ekonomi har fått visst fäste och att allt inte är lika illa som många befarar. Det skulle sannolikt leda till en uppgångsfas i aktiemarknaden. Storleken på uppgången skulle vara avhängig av hur stor skillnaden är mellan utfallet och förväntningarna. En lägre siffra än 120.000 skulle sannolikt resultera i en nedgång. Det finns dock en brasklapp. En riktigt dålig siffra skulle sannolikt leda till en rejäl utförsäljning under några dagar och ett bra köpläge i samband med denna utförsäljning. En riktigt dålig siffra skulle nämligen leda till att investerarkollektivet (efter den initiala utförsäljningsfasen) skulle inse att sannolikheten för att FED skulle annonsera en QE3-manöver 12-13 September hade ökat lavinartat.

Det är alltid vanskligt att försöka förutspå framtiden särskilt när denna framtid innehåller en lång rad okända variabler. Det är dock viktigt att bilda sig en uppfattning om möjliga händelseförlopp och att ha en utgångspunkt eller en karta (om man så vill) i hur man skall agera utifrån det som sker i verkligheten. Denna karta är flexibel och kan komma att förändras i samband med ny information och nya händelser. Det är meningen. Kartan är inte rigid utan flexibel. Den utgör endast ett ramverk att luta sig mot under de kommande dagarnas handel. Vi väntar oss rejäl volatilitet under torsdagen och fredagen och då är det viktigt att på förhand ha tänkt igenom vad som komma skall och vara väl förberedd. På detta sätt undgår man emotionellt beteende och kan istället agera rationellt och lugnt vid varje givet marknadsläge.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.