Home > Så känner du igen en äkta aktiv förvaltare

Så känner du igen en äkta aktiv förvaltare

StockKritiken mot aktiv förvaltning har varit frekvent och hård under den senaste tiden. Förra året gjorde bland annat en ordförande i en av de svenska storbankerna ett uttalande om att förvaltningssättet helt enkelt inte fungerar. Peter Andersson och Richard Gillham är beredda att hålla med, men bara om att det är svårt att känna igen en äkta aktiv förvaltare.
– Det har gått inflation i så kallade aktiva förvaltare som i själva verket är indexförvaltare. Som investerare gäller det att kunna skrapa på ytan för att känna igen de förvaltare som verkligen levererar, säger Peter Andersson.

Undvik förvaltare som följer med strömmen
Peter Andersson arbetar tillsammans med Richard Gillham på kapitalförvaltaren Legg Mason som är känd för sin aktiva förvaltning. Richard Gillham berättar att det framförallt finns tre saker att ta fasta på när man letar efter aktiv förvaltning med förmåga att prestera avkastning; långsiktighet, integritet samt avvikelse från index.
– Det första som utmärker en aktiv förvaltare är en långsiktig strategi. I dag kan man se att många förvaltare investerar i succéaktier, exempelvis Apple, vilket enligt mig är att hoppa på tåget i ett sent skede. De förvaltare som sticker ut är istället de som vågar avvika genom aktiva positioner, konstaterar Richard Gillham.

Richard Gillham förtydligar och berättar mer om fördelarna med att använda en motsatt, så kallad ”contrarian” strategi, i förvaltningen:
–Det har blivit allt svårare att hitta aktiv förvaltning som överavkastar. Det beror bland annat på att många förvaltare inte tillåter sig att avvika från index i tillräcklig utsträckning. Självklart är det viktigt att vara medveten om sitt riktmärke – men det är en helt annan sak att bli begränsad av det, säger Richard.

Den aktiva aktieandelen indikerar kvalitet
Richard Gillham berättar om den aktiva andelen, ”active share”, som beskriver hur mycket aktieinnehavet avviker från jämförelseindex i en fond.Studier visade att fonder med en högre aktiv andel, det vill säga större avvikelse från index, tenderade att mer konstant överavkasta mot sina jämförelseindex.
–  Ett tecken på kvalitet i förvaltningen är ofta en aktiv andel på 80 procent eller mer, konstaterar Richard Gillham.

Han konstaterar också att placeringshorisonten är betydelsefull eftersom marknader ofta är effektivt prissatta, vilket gör det svårt att använda en ”contrarian strategy” med en tidshorisont på mindre än tre år.

Långsiktig strategi kräver integritet

Peter Andersson tillägger att ett annat utmärkande kännetecken på en duktig förvaltare är förmågan att kunna behålla sin integritet:
– En kompetent förvaltare kan inte plötsligt ”vända kappan efter vinden” utan måste kunna stå fast vid sin strategi avseende omsättning och innehav. En värdeförvaltare som en dag börjar köpa tillväxtaktier, eftersom de gynnas av det kortsiktiga marknadsklimatet, är fel ute, säger Peter.

Han anser också att det är av betydelsefullt att förvaltaren befinner sig utanför, eller inte lyssnar på, det lokala marknadsbruset:
– Som aktiv förvaltare måste du kunna förhålla dig neutral till kortsiktiga influenser i finansiella centrum. Välkända investerare, som Warren Buffet, har bevisat att det går att tjäna pengar utanför den finansiella hetluften.

Betala inte för aktiv förvaltning om du inte får det!
Peter Andersson avslutar genom att konstatera att det finns några knep för att snabbt kunna avgöra om förvaltningen håller måttet:
– Börja med att titta på marknadsmaterialet för att se vad förvaltningen utlovar. Därefter kan du granska prestationen och se vad den faktiskt har åstadkommit. Undersök omsättning, strategi och placeringshorisont samt den aktiva andelen. Vi befinner oss nu i ett marknadsklimat som gynnar aktiva förvaltare, men du ska aldrig betala för en aktiv förvaltning om du inte får det.

Denna artikel är framtagen av vår samarbetspartner Laika Consultings Investerarbrev.se

Investerarbrevet.se är ett av finansbranschens största nyhetsbrev med en räckvidd på över 350 000 mottagare varje månad.

Alla nyheter publiceras även på separat sektion på Privata Affärers respektive Realtids respektive sajt. Mer information om Investerarbrevet hittar du här.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto