Home > Sandvik-aktien tyngs av oklarhet i sparpaket

Sandvik-aktien tyngs av oklarhet i sparpaket

Budskapen om fortsatta strukturåtgärder på Sandviks kapitalmarknadsdag föll överlag i god jord hos analytikerkåren, men att bolaget än så länge underlåter att säga något om vad resultateffekten av sparpaketet som ska kosta 3-4 miljarder kronor kan bli skapar osäkerhet och är möjligen det som tynger aktien.

SandvikDet är bilden efter att Nyhetsbyrån Direkt har talat med tre analytiker när merparten av kapitalmarknadsdagen har passerat.

”Det är osäkerhet: det blir en kostnad på 3-4 miljarder kronor som belastar resultatet, det är inget man kan räkna bort, men man vill veta vad det kan ge för vinster och så vidare”, säger till exempel Anders Roslund på Swedbank.

”Det är större osäkerhet, men också större potential. Men innan man vet mer vill man ju sätta lite riskstämpel”, fortsätter han.

Peder Frölén på Handelsbanken är inne på samma spår:

”Det är lite problematiskt att bolaget inte delar med sig av vilka besparingseffekter paketet ska ge för aktieägarna. Jag är kanske mer intresserad av effekterna på kapitalet än på de faktiska kostnadsbesparingarna i resultaträkningen”, säger han.

Har du inte förståelse för att det kan ta ett tag för Sandvik att komma fram till effekterna?

”Jo, absolut, men samtidigt är de tydliga med att säga att de inte bara gissat sig fram till 3-4 miljarder, och då har de rimligen även räknat på effekterna. Det kommer ju komma successivt, men jag tror att det är förklaringen till ett njuggt mottagande på aktiemarknaden.”

Mer allmänt är Peder Frölén överlag positiv till vad som har sagts:

”Jag tycker att budskapet har varit ganska mycket som väntat, men bättre i den bemärkelsen att man tar ett ordentligt grepp och visar att man måste få till avkastningen på bolaget, både genom rörelsekapitalet och tillväxt”, säger han, och syftar på ambitionen att stänga 25 av 150 fabriker –
kapacitetsanpassningsprogrammet inom gruvdivisionen betraktar han som ”mer eller mindre självklar”.

Peder Frölén nämner också att hans bild av en under september stagnerad efterfrågan tyvärr har besannats:

”De bekräftar den bild jag har haft: efterfrågan tar inte fart under september.

Lars Brorson på DNB är liksom Peder Frölén överlag positiv till vad han har hört på kapitalmarknadsdagen:

”Det jag huvudsakligen tar med mig är att företaget vidtar lämpliga åtgärder inom särskilt Mining för att justera kostnaderna på kort sikt med programmet på 500-700 miljoner kronor, och deras program för att stänga ned 25 av 150 fabriker”, säger han, och nämner sedan liksom Peder Frölén och Anders Roslund osäkerheten kring vad detta program ska ge för effekt:

”Det huvudsakliga frågetecknet ligger i att vi inte vet vad besparingsmålet är, vad kostnaderna på 3-4 miljarder kronor ska ge för avkastning och när”, säger han.

Aktien är ned delvis på grund av detta frågetecken, säger han, men påminner även om att aktien gått cirka 5 procentenheter bättre än sektorn sedan den bottnade i juli.

”Jag tror att förväntningarna på kapitalmarknadsdagen var uppskruvade eftersom bolaget hade flaggat för fortsatta strukturåtgärder”, säger han, och uppger att hans behåll-rekommendation har blivit något mer positiv under dagen, men den osäkra vinstutvecklingen inom framför allt gruvsektorn gör att han är fortsatt försiktig.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto