Home > Sandvik och SSAB bättre än väntat

Sandvik och SSAB bättre än väntat

Under fredagsmorgonen presenterade Sandvik och SSAB sina kvartalssiffror. Bägge bolagen slog förväntningarna och stiger kraftigt innan lunchtid.

SSAB noteras kl 10.00 på 65,75 kr, vilket motsvarar en uppgång på 7,34 procent och Sandvik är upp 9,79 procent till 101,40 kr.

SSAB:s resultat före skatt blev 329 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (509). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 246 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten. Det betyder att resultatet före skatt var 34 procent bättre än väntat.

Försäljningen uppgick till 11.023 miljoner kronor för perioden (11.056). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 11.238 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 479 miljoner kronor (621), här var 367 miljoner väntat. Rörelsemarginalen uppgick därmed till 4,3 procent (5,6). Genomsnittsförväntningen bland analytiker låg på 3,3 procent.

Nettoresultatet i kvartalet summerades till 281 miljoner kronor (377), att ställa mot SME-förväntningarna på 170 miljoner kronor.

SSAB:s operativa kassaflöde uppgick till 1.887 miljoner kronor, att jämföra med 242 miljoner motsvarande period föregående år. Nettoskuldsättningsgraden uppgick vid utgången av kvartalet till 57 procent, att jämföra med 60 procent i slutet av fjärde kvartalet.

SSAB:s priser, framför allt inom EMEA, väntas stiga något under andra kvartalet jämfört med kvartalet innan till följd av de annonserade prishöjningarna på ännu inte kontrakterade leveranser.

Sandviks resultat före skatt blev 3.371 miljoner kronor i det första kvartalet 2012 (2.855). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.699 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Resultatet påverkades negativt av förändrade metallpriser om 50 miljoner kronor, enligt rapporten. Förväntat i genomsnitt var 74 miljoner kronor i negativ påverkan.

Rörelseresultatet för gruppen landade på 3.819 miljoner kronor (3.271). Förväntat bland analytiker var 3.175 miljoner kronor i genomsnitt. Det gav en rörelsemarginal för Sandvik-koncernen på 15,4 procent (14,8). Här var 13,3 procent förväntat.

Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 100 miljoner. Faktureringen uppgick till 24.838 miljoner kronor under perioden (22.030). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 23.868 miljoner kronor.

I det första kvartalet uppgick Sandviks orderingång till 28.894 miljoner kronor (24.901), jämfört med analytikerprognosen på 25.418 miljoner kronor och det motsvarade en tillväxt i fast valuta och jämförbara enheter med 13 procent under kvartalet.

Resultat efter skatt blev 2.505 miljoner kronor (2.126). Sandviks kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet låg på 1.099 miljoner kronor (1.036).

Sandvik (daily chart)
Sandvik (daily chart)
SSAB (daily chart)
SSAB (daily chart)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.