Home > Sänkta riktkurser för verkstadsaktier

Sänkta riktkurser för verkstadsaktier

Den europeiska verkstadssektorn kan visa sig ha lidit av en svag orderingång under det andra kvartalet, medan marknadens förväntningar på omsättning och vinst kan väntas infrias.

Det spår investmentbanken JP Morgan i en sektoranalys på tisdagen, där 22 bolag varav sju svenska (se tabell nedan) gås igenom. För de svenska bolagen lämnas rekommendationerna orörda, men riktkursen sänks för tre av dem.

”Ordersvaghet snarare än resultaträkningsmissar lär bli vad som kännetecknar halvårsrapporterna. Europa kommer sannolikt att stå för uppsidan, medan trenderna i USA och på tillväxtmarknaderna kommer att vara varierande. Störst nedsida bland storbolagen gentemot konsensusförväntningarna för 2013 och 2014 råder för ABB, Atlas Copco och Sandvik”, skriver JP Morgan i inledningen av den 122 sidor långa rapporten. För det andra halvåret spår banken att rapporterna kommer att se starka ut tack vare svaga jämförelsetal snarare än av ett underliggande momentum.

Banken sänker sina vinstestimat och riktkurser (se tabell nedan) för Atlas Copco, Electrolux och Sandvik. Samtliga motiveras med valutakursrisk, och för Atlas Copcos och Sandviks del anges gruvexponeringen som förklaring, medan utvecklingen i Brasilien på 1-2 års sikt anses vara det främsta orosmomentet för Electrolux del.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto