Home > Sanningens ögonblick för den australiska dollarn

Sanningens ögonblick för den australiska dollarn

En av de mest intressanta valutorna just nu är den australiska dollarn (AUD) då den fluktuerar beroende på ett flertal interna och externa faktorer. Den studsade nyligen tillbaka från 0,55 mot USD till 0,65. En imponerande stigning på tusen punkter.

Innan vi tolkar diagrammet ovan finns det ett par viktiga saker att ha i åtanke när det kommer till vad det egentligen är som har orsakat denna ökning för AUDUSD.

Viktiga faktorer bakom AUD:s återhämtning

Till att börja med har vi den kinesiska marknaden.

Australien är en stor exportör till den kinesiska ekonomin, framförallt av råmaterial. I flera årtionden har Kina varit (och är fortfarande) världens största tillväxtmotor. Sedan dess ekonomi fick raketfart har efterfrågan på råmaterial fungerat som en måttstock på världens tillväxtprognos.

Den rådande hälsokrisen ledde till sänkt ekonomisk aktivitet från Kina, vilket i sin tur skadade AUD. I mitten på mars började Kina öppna upp sin ekonomi. Investerare med långsiktigt tänkande började då köpa allt mer AUD.

Utöver detta har vi ränteskillnaden mellan dessa valutor, AUD och USD, och den låg inte i den australiska dollarns favör. Fram till mars översteg den amerikanska centralbankens ränta på federala fonder kontanträntan i Australien. Då den amerikanska centralbanken sänkte räntan till noll och inledde kvantitativa lättnadsåtgärder såg investerare det som en chans att börja satsa på AUDUSD igen.

Sist men inte minst har priset på guld alltid drivit marknaden för AUD. Vändningen på guldpriset fortsätter att bidra till vändningen för AUDUSD.

Det tekniska perspektivet då?

Just nu har AUDUSD-paret nått dynamisk resistens. Detta är en resistens som inte är horisontell, men i detta fall går priset ner ju mer tid som går.

Med tanke på den skarpa nedgången i mars och den efterföljande rörelsen mot dynamisk resistens ser mönstret ut som en omvänd torso. Det får den rådande dynamiska resistensen att möjligtvis vara en urringning, och en brytpunkt där hade varit hausseartad.

 

När vi skapar prognoser för denna punkt för att hitta dynamiskt stöd kan de som vill köpa och sälja få en idé om var en möjlig korrigering kan stanna av. I ett sådant vändmönster, som en inverterad torso, tar det tid för priset att konsolideras under axlarnas formering. Ju mer det ser ut som två axlar, desto starkare är mönstret.

Om brytpunkten sker över den så kallade urringningen ligger den logiska målbilden på 0,7, vilket är samma punkt som året startade på, vilket kan förknippas med starten av Coronavirus-pandemin.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto