Home > Veckorapport v. 32: Sannolikt för tidigt att vara offensiv på börsen…..

Veckorapport v. 32: Sannolikt för tidigt att vara offensiv på börsen…..

Vid föregående veckas publikation hade vi bara hunnit se en dags tydlig nedgång från årshögsta och det var otydligt om denna rörelse var en tillfällig sinkadus eller om den kunde vara början på något mer kännbart på nedsidan.

Utvecklingen i Europa var dock så pass svag att vi såg det som en god idé att öka andelen likvida medel i portföljen, men vi valde att inte uttrycka någon distinkt åsikt då börsbilden uppvisade divergerande tendenser med starka börser i Asien, positiva trender för de flesta basmetaller medan framförallt Europa och i viss mån USA visade oroväckande svaghet.

Sverige
Sverige

Under föregående fredag tilltog oron och vi fick ännu en tydlig nedgångsdag, vilket innebar att placerarnas beteende under sommaren uppvisade en negativ dynamik med snabba nedgångar och förhållandevis långsamma uppgångar.

Detta innebar att minsta motståndets låg på nedsidan och börsen har en uppenbar förkärlek att röra sig åt det håll där det finns minst hinder på vägen. Efter två snabba nedgångsdagar under måttlig handelsvolym uppstod en hygglig sannolikhet för en studs uppåt, vilket även inträffade men kraften var så blygsam att uppgången blev fjäderlätt och därefter har vi fått se ytterligare två klara och röda staplar på nedsidan samtidigt som volymen har tilltagit.

Börsen (OMXS30) har nu raderat ut årets uppgång och nästan alla som har köpt aktier under året och behållit dem har ett flertal innehav med minustecken i bagaget, vilket självklart påverkar stämningsläget negativt hos investerarkollektivet.

Samtidigt är det viktigt att betänka att nedgången från årshögsta till torsdagens slutkurs inte är mer än strax över 5 %, vilket är en relativt beskedlig nedgång. Det som skapar oro och ger många placerare olustkänslor är att rekylen skett så snabbt och att den positiva syn som var förhärskande så sent som i slutet av juli plötsligt övergått till negativism.

Uppgångar har en tendens att ske gradvis under längre tidsperioder medan nedgångar tenderar att komma plötsligt, oväntat och med ett hastigare förlopp. Vi människor tycker (i genomsnitt) att en förlust är dubbelt så obehaglig som en vinst är lustfylld. Detta bidrar till en väsentligt ökad emotionallitet vid nedgångar och att det kan vara lätt att trycka på säljknappen bara för att undkomma de obehagskänslor som fallande kurser lätt medför.

Studerar vi vår omvärld så är Asien fortsatt stabilit med marginella till måttliga rekyler i Hongkong, Indien. Kina, Singapore och Sydkorea. Indien har stigit runt 30 % sedan i våras och har en nu en ansträngd värdering, men de övriga fyra marknaderna förefaller köpvärda på rådande svaghet.

Tyskland
Tyskland

Ryssland som var på väg att bryta sin långvarigt negativa trend så sent som i slutet av juni har av naturliga skäl tappat rejält och befinner nu på runt samma låga kursnivå som när läget i Ukraina var som mest infekterat under vårkanten.

Vi tror inte att Ryssland kommer tvärvända uppåt, men det är en världens lägst värderade börser beroende på den höga politiska risken och skulle denna efterhand avta är uppsidan betydande från dagens nedpressade nivåer.

I Europa är det självklart Portugal med kris och oegentligheter i landets ledande bank som toppar minusligan, men även övriga Sydeuropa och då främst Grekland och Italien visar uppenbar svaghet medan Spanien i någon mån klarar sig bättre.

Tidigare har placerarna kunnat luta sig mot det stabila och starka Tyskland när de södra regionerna visat svaghet, men inte denna gång då ihållande dålig konjunkturstatistik och den ekonomiska kopplingen till Ryssland har fått denna börs att tappa 10 %, dvs. dubbelt så mycket som den svenska marknaden.

USA har haft en större nedgångsdag om 2 %, men därefter har börsen rört sig försiktigt nedåt under mycket ordnade former och den långsiktiga börstrenden för den breda USA-marknaden är fortsatt klart stigande.

USA
USA

På råvarusidan är oljepriset så hårt nedpressat att en studs uppåt se klart plausibel ut. Guldet har gynnats av de tilltagande politiska spänningarna, men ligger kvar i sin bottenfas och ser inte ut att vara moget för någon större uppgångsfas ännu.

Basmetallerna aluminium, bly, koppar och zink har alla fått känna av vissa rekyler och uppgångsfaserna har stannat av. Med hänsyn till att metallerna prissätts i dollar, som visar en tydligt stigande tendens har nedgångarna varit i det närmaste försumbara och sannolikheten är god att prisuppgången bara har tagit en paus.

Den europeiske centralbankschefens presentation under torsdagen fick knappast marknaderna på bättre humör och Tyskland stängde 1 % ned och befinner sig nu på samma nivå som i oktober 2013. Det tilltagande ”handelskriget” med Ryssland lägger sordin på stämningen och de svaga konjunktursignalerna från Europa bidrar till den dystra utvecklingen.

Mot detta står den positiva utvecklingen i de amerikanska, kinesiska och brittiska ekonomierna och detta syns också mycket tydligt i de olika ländernas kursutveckling. I värderingen av den svenska börsen har ett vinstlyft för industrin varit inprisat och när detta nu skjuts på framtiden så har nästan samtliga större verkstadsbolag fått vidkännas markanta kursnedgångar.

Kortsiktigt har nedgången i Sverige varit så snabb att det finns en hög sannolikhet för en tydlig motrekyl inom kort. Om denna inträffar och om uppgången sker med kraft, volym och i samklang med den tyska börsen så skulle nedgången kunna vara över.

Ryssland
Ryssland

I nuläget ser vi dock inte detta som det mest troliga scenariot utan befarar att det efter en rörelse uppåt kan komma ett förnyat säljtryck, men när det väl ebbat ut lär det uppstå påtagligt attraktiva köptillfällen på den svenska börsen. Det kan vara rätt att fyndköpa på marginalen, men än så länge väljer vi att vara försiktiga och tror på bättre köplägen lite senare i höst.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto