Home > SAS levererade som väntat en svag rapport

SAS levererade som väntat en svag rapport

Aktien var i den inledande handeln ned 0,3 procent i linje med börsen som helhet.

I SAS rapporterade resultat före skatt ingår engångsposter om netto 234 miljoner kronor, varav ett realisationsresultat på 263 miljoner. Analytikerna hade väntat sig engångsintäkter på 350 miljoner kronor.

Med hänsyn taget till detta blev resultatet före skatt 39 procent sämre än SME:s konsensus.

Rörelseresultatet ebitdar före engångsposter blev 1.228 miljoner kronor (1.342). Väntat var 1.521 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

SAS omsättning uppgick till 11.392 miljoner kronor för perioden (11.319), vilket var någ något sämre än väntat. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 11.692 miljoner kronor.

Cirka en tredjedel av sparprogrammet 4 Excellence var implementerat under det andra kvartalet och resultatet av detta spås öka under resten av året.

Bolaget upprepar att åtgärder motsvarande 5 miljarder kronor implementeras under 2012 och 2013.

Vidare upprepas att osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen, flygbränslepriserna, valutakurser och ett

Starkt konkurrenstryck gör att SAS inte ger någon lönsamhetsprognos för helåret 2012.

Scandinavian Airlines passagerartrafik (RPK) ökade under juli månad med 7,8 procent, jämfört med motsvarande månad året innan. Det visar SAS trafikrapport.

Kabinfaktorn blev 86,8 procent, upp med 0,6 procentenheter.

Totalt hade Scandinavian Airlines 2.032 miljoner passagerare under månaden, vilket var 4,8 procent fler än under motsvarande månad förra året.

Passagerartillväxten i marknaden spås bli 5-7 procent för 2012, och SAS-koncernens flygkapacitet väntas växa med marknaden, det vill säga cirka 4-5 procent. Tidigare har bolaget sagt att kapaciteten skulle öka ”cirka 5 procent”.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.