Home > SAS visar låg förmåga att vara konkurrenskraftig

SAS visar låg förmåga att vara konkurrenskraftig

SAS-aktien dyker i den inledande handeln. Kvartalsrapport var svagare än väntat, och att resultatet var sämre jämfört med föregående års första kvartal trots de pågående besparingsåtgärderna indikerar en låg förmåga att vara konkurrenskraftig gentemot lågpriskonkurrenterna, främst Norwegian.

Det skriver Terra Markets i en skriftlig kommentar strax före börsöppning på torsdagen, efter rapporten.

”Efter att ha sett den nedslående blandningen av ett svagt första kvartal 2012 och inga förändrande utsikter, kommer vi sannolikt att behålla vår säljrekommendation”, skriver Terra Markets.

SAS resultat före skatt blev -1.132 miljoner kronor för årets första kvartal (-558). Det framgår av delårsrapporten.

I resultatet ingår engångsposter om netto -83 miljoner.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt -798 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten. I SME-prognosen ingick inga engångsposter.

Därmed blev resultatet före skatt 28 procent sämre än SME:s konsensus.

SAS omsättning uppgick till 9.591 miljoner kronor för perioden (9.313). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 9.548 miljoner kronor.

Rörelseresultatet mätt som ebitdar, vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar samt leasingkostnader (rates), före engångsposter blev 18 miljoner kronor (455). Väntat var 241 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1.215 miljoner kronor. I det föregående kvartalet uppgick kassaflödet till -878 miljoner kronor.

SAS förväntar sig en passagerartillväxt om 5-7 procent under 2012, och att SAS- koncernens flygkapacitet förväntas växa med marknaden, det vill säga med cirka 5 procent under 2012.

Det skriver vd Rickard Gustafson i sin koncernchefskommentar i SAS kvartalsrapport.

SAS bedömer och planerar för en fortsatt press på RASK (enhetsintäkter) under 2012. De åtgärder inom strategiprogrammet 4Excellence som accelererades under februari 2012, men åtgärder motsvarande 5 miljarder planerade för helåret 2012-2013, förväntas ge effekt från andra halvåret 2012.

SAS räknar med ett bränslepris på fortsatt höga drygt 1.000 dollar per ton under återstoden av 2012.

Det sade vd Rickard Gustafson vid sin rapportpresentation på torsdagen.

Han sade även att det osäkra ekonomiska klimatet, som gör att SAS inte lämnar någon lönsamhetsprognos för 2012, ”inte minst gäller Europa”.

Rickard Gustafson sade dock att han såg en viss förbättring i företagens reseplaner i Norden: under kvartalet sade 34 procent av företagen i den nordiska affärsreseundersökningen Nordic Business Travel Barometer att de har reserestriktioner, mot 35 procent under förra kvartalet.

SAS (daily chart)
SAS (daily chart)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.