Home > Saudiarabien och Ryssland enas om fryst produktionsnivå – om andra länder ansluter sig

Saudiarabien och Ryssland enas om fryst produktionsnivå – om andra länder ansluter sig

Ett återkommande tema i de senaste råvarubreven har varit den mycket volatila handeln i olja som drivits av spekulationer om en eventuell uppgörelse mellan Opec och Ryssland om minskad produktion. En sådan uppgörelse har framstått som svår att få igenom, givet de olika ländernas agenda, där framförallt Saudiarabien drivit linjen att Opec inte skall minska sin produktion utan bibehålla den för att på så vis sätta press på de amerikanska producenterna av skifferolja medan länder som Venezuela vars ekonomi drabbats mycket hårt av det låga oljepriset drivit på för omedelbara produktionsminskningar. Lägg därtill Irans återkomst till den globala oljemarknaden efter att sanktionerna mot landet hävts och deras mål att återgå till den export landet låg på innan sanktionerna.

Under tisdagen meddelades trots detta att en uppgörelse nåtts mellan Saudiarabien, Ryssland, Qatar och Venezuela efter den senaste tidens förhandlingar. Några produktionsminskningar har man inte förbundit sig att göra utan uppgörelsen handlar om att produktionen inte skall öka i förhållande till den nivå länderna låg på under januari i år (eller mer specifikt den dagsproduktion man låg på den 11:e januari).

Marknadens reaktion blev att oljan handlades ner kraftigt under tisdagen, vilken inte är så förvånande givet att uppgörelsen, i sin nuvarande form, snarare innebär att produktionen frys på en nivå där det råder ett överutbud i förhållande till den globala efterfrågan. Marknaden hade rimligtvis velat se utbudsminskningar och inte enbart en frysning av de nuvarande produktionsnivåerna. Uppgörelsen verkar också vara beroende av att ytterligare länder utöver de fyra som ingått den ansluter sig till denna.

Den nivå man enats om att frysa produktionen på är en nivå där Ryssland ligger på rekordnivåer (ca 10,9 miljoner fat/dag) medan den saudiska januariproduktionen på ca 10,2 miljoner fat/dag ligger något lägre än toppnoteringarna från förra sommaren då landet producerade 10,5 miljoner fat/dag (enligt IEA). Även om Saudiarabien och Ryssland står för en betydande del av världsproduktionen är det heller inte i dessa länder någon större produktionstillväxt förväntades under 2016 utan denna förväntas snarare att ske i Iran, och i viss mån Irak.

Brent

Brent_2016-02-17

Under onsdagen handlades oljan återigen upp efter att Venezuela förhandlar med, eller åtminstone försöker få till förhandlingar med Iran och Irak om att även dessa länder skall ansluta sig till uppgörelsen. I skrivande stund är det högst oklart hur Iran kommer att agera, landet har visserligen sagt att man välkomnar överenskommelsen men inte indikerat att man själva kommer delta i någon frysning av produktionen.

Man kan tolka detta på lite olika sätt, en tolkning är helt enkelt att förhandlingarna är i sin linda och att dessa kommer fortsätta en tid framöver, men en annan tolkning (som skulle ligga i linje med vad Iran sagt tidigare) är att man välkomnar överenskommelsen då den ger utrymme för Iran att öka sin produktion och därmed sina marknadsandelar.

Den stora frågan är nu hur pass sannolikt det är att Iran verkligen skall gå med på att frysa sin produktion, utifrån de uttalanden Iran gjort tidigare om att landet skall återta sina ”förlorade” marknadsandelar genom att öka sin produktion med först 500 000 fat/dag (i närtid, dvs. under det nuvarande kvartalet) och sedan med ytterligare 500 000 fat/dag under senare delen av året ser det mindre sannolikt ut. De första leveranserna av olja från Iran till Europa sedan sanktionerna mot landet hävts anlände denna vecka och det kan antagligen bli svårsmält för Iran att i detta läge ingå en överenskommelse om att frysa sin produktion.

Volatiliteten på oljemarknaden lär därmed kunna fortsätta och kommer antagligen drivas av hur pass troligt en överenskommelse som även innefattar Iran och Irak är (samt eventuellt ytterligare länder).

För att verkligen få till en varaktig prisuppgång skulle Opec och Ryssland antagligen vara tvungna att enas om att verkligen minska produktionen och inte bara frysa den på januarinivån. I ett lite längre perspektiv är det också möjligt att den ingångna överenskommelsen bara är ett första steg, att Opec och Ryssland först enas om frysta produktionsnivåer för att i ett senare läge förhandla om minskade produktionskvoter.

Men det är många hinder på vägen, först måste man som sagt var få med sig Iran och Irak vilket i sig kommer bli svårt, men även om man skulle lyckas med detta och därmed kunna trycka upp oljepriset skulle det innebära att den amerikanska skifferoljan återigen blir mer lönsam att utvinna. Att sätta press på de amerikanska högkostnadsproducenterna var själva poängen med att Opec bibehöll sin höga produktion efter decembermötet och minskar Opec och Ryssland sin produktion är man så att säga tillbaka på ruta ett om oljepriset landar på en nivå där utvinningen av olja i USA kan ligga kvar på 2015 års nivå (eller till och med öka). Med nuvarande prisnivå förväntas en viss utslagning ske i USA och den totala produktionen förväntas minska i jämförelse med förra året, men det antagandet bygger som sagt var på att priserna ligger kvar på en låg nivå.

WTI

WTI_2016-02-17

WTI handlas till dryg tre dollars rabatt gentemot Brent och tyngs av förra veckans all-time high notering i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts). I normala fall inkommer veckostatistiken över lagernivåerna på onsdagar men på grund av allmän helgdag i USA (Presidents Day) inkommer den inte förrän imorgon torsdag (läs idag). En eventuell ytterligare ökning av lagren bör allt annat lika pressa WTI, men frågan är om inte spekulationerna om Iran kommer gå med på någon uppgörelse kommer väga tyngre än storleken på oljelagren.

Guld

Gold_2016-02-17

Gold_2016-02-17__1year

Guldet har gynnats av sin funktion som ”safehaven” under inledningen av 2016 och förväntningar om en långsammare takt på räntehöjningar i USA.

Under torsdagen förra veckan steg guldet ytterligare efter Yellens ”Semiannual Monetary Policy Report to the Congress” och nådde ettårshögsta då Yellens uttalanden indikerade en mer försiktigt syn på ekonomin från Feds sida och sannolikheten för räntehöjningar i närtid tonades ner. Uppgången raderas sedan ut under den innevarande veckan när riskaptiten, åtminstone för stunden, verkar ha återvänt och drev upp börskurserna på de flesta marknaderna vilket skickade guldet i motsatt riktning.

Avslutande kommentarer

Slutsatsen från föregående veckor står sig än, i den nuvarande marknadssituationen är det rimligt att förvänta sig att volatiliteten på oljemarknaden fortsätter även under kommande vecka. Uppgörelsen mellan Saudiarabien, Ryssland, Qatar och Venezuela är inte så mycket värd om man inte kan få med sig Iran och Irak och oljepriset lär drivas av hur pass sannolikt detta ser ut att vara.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto