Home > SCA-aktien rusar efter rapport

SCA-aktien rusar efter rapport

SCA:s B-aktie steg brant på Stockholmsbörsen sedan det tredje kvartalets resultat slagit analytikernas förväntningar. Den globala ekonomin har under det tredje kvartalet fortsatt att bromsa in och tillväxtprognoserna framförallt för Västeuropa har justerats ner ytterligare. Efterfrågan på mjukpapper i Europa och Nordamerika uppvisar viss tillväxt och tillväxtmarknaderna uppvisar fortsatt god efterfrågeökning.

I Europa är efterfrågan på inkontinensprodukter alltjämt god och den västeuropeiska efterfrågan på blöjor och mensskydd är stabil. För personliga hygienprodukter uppvisar tillväxtmarknaderna fortsatt god efterfrågeökning.

Däremot har den västeuropeiska efterfrågan på tryckpapper fortsatt att minska jämfört med samma period föregående år och efterfrågan på sågade trävaror är svag. Marknaden för kraftliner uppvisar dock en bättre balans, noterar SCA.

För affärsområdet Personliga hygienprodukter ökade omsättningen för inkontinensprodukter med varumärket Tena med 9 procent drivet av tillväxtmarknaderna. Omsättningen för barnblöjor ökade med 23 procent. Ökningen är främst relaterad till nya kontrakt i Europa och ökad försäljning i Asien och Latinamerika, framgår det av rapporten.

Även omsättningen för mensskydd ökade, med 7 procent, till största delen hänförligt till tillväxtmarknaderna.

Inom affärsområdet Mjukpapper ökade omsättningen för mjukpapper för konsumenter med 31 procent. Ökningen beror på förvärv och stark försäljning på tillväxtmarknaderna, skriver SCA. Mjukpapper för storförbrukare ökade omsättningen med 22 procent, vilket till största delen beror på förvärv.

Samtliga förändringar är exklusive valutaeffekter och avyttringar.

För affärsområdet Skogsindustriprodukter minskade omsättningen för tryckpapper och kraftliner till följd av lägre priser och volymer, medan omsättningen för sågade trävaror var i nivå med föregående år. Omsättningen för massa minskade som en följd av lägre priser som inte fullt ut kompenserades av ökade volymer, konstaterar SCA.

SCA
SCA
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto