Home > SCA B varnar för trendvändning

SCA B varnar för trendvändning

SCA B  ligger i en tydlig uppåtrend men har nu nått våra kursmål. Samtidigt har aktien börjat få varningssignaler för att kraften i trenden försvagats. Se därför upp, eller snarare ner, om SCA B skulle etablera sig under 110 kr.

Den långa trenden för SCA B, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Även den kortsiktiga trenden pekar uppåt för aktien.

SCA B har sedan i höstas givit ett antal köpsignaler som aktien sedan också har svarat bra på. I anslutning till den köpsignalen vi fick när aktien gick över motståndet vid 99-101 kr så skrev vi i vår analys av SCA B från den 10 november att vi siktade på en uppgång till ca 115 kr. SCA B, som i skrivande stund handlas på 113 kr, har varit på 117 kr som högst sedan dess.

SCA B har alltså nått målområdet för den senaste köpsignalen. Dessutom börja OMXS30 komma upp i sitt målområde kring 1 1100-1 140. Frågan är nu hur mycket uppsida det finns kvar på aktiemarknaden? Hur ser egentligen risk-reward förhållandena ut?

Dessa frågeställningar är också extra aktuella för SCA B där vi nu också börjat få in varningssignaler på att uppåttrenden håller på att försvagas.

Stochastic-indikatorn har nämligen börjat få en negativ divergens med aktiekursutvecklingen. Det innebär att allteftersom själva aktiekursen har gått upp och fått allt högre och högre toppar så har Stochastic-indikatorn fått toppar på allt lägre nivåer. Detta är en allvarlig varningssignal om att trendens styrka håller på att mattas av.

Se därför upp om SCA B går under den uppåtgående trendlinjen som nu ligger vid ca 110 kr. Vid ca 110,5 kr har vi dessutom en horisontell stödnivå så det vore en tydlig svaghets indikation från SCA B om aktien  skulle stänga under denna nivå.

På innehav i SCA B rekommenderar vi därför att man sätter en stop loss om aktien stänger under 110 kr.

Att ta position
Handla SCA B för uppgång med tex. Citi First SCA2C 90CIT*
Handla SCA B för nedgång med tex. Citi First SCA2O 85CIT*
SCA B (Dagsdiagram)
SCA B (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.