Home > Scania i kortsiktigt blankningsläge

Scania i kortsiktigt blankningsläge

Scania B har tidigare fått en säljsignal och ligger i nedåtgående trender. Aktien har nu gjort en uppåtrekyl inom den nedåtgående trenden till ett motstånd vid ca 103 kr. Agerar man kortsiktigt kan här vara ett bra blankningsläge med en tajt stop loss.

Lastvagnstillverkaren Scania har i år, beräknat på kursen i skrivande stund på 102,8 kr, gått ner med 36% vilket är betydligt mer än OMXS30 som gått ner med 15%. Företaget är synnerligen välskött men börsen oroas över dess konjukturkänslighet.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad sedan i augusti. Den korta trenden, definierat som lutningen på vår 20 dagars medeltalskurva, är också nedåtriktad trots de senaste dagarnas uppgång.

Scania B fick en säljsignal när aktien gick under 103 kr i november. Potentialen på den säljsignalen var ner till årslägsta nivån 89 kr. Många andra aktier och index har fått liknande säljsignaler med potential ned till sina årslägsta nivåerna. De senaste dagarna har vi emellertid med diverse centralbankers benägna hjälp fått en ordentlig uppåtrörelse på aktiemarknaderna och det innan vi riktigt nått ner till de nivåer vi ”borde” ha nått enligt de säljsignaler vi på bred front erhållit. Frågan är nu om vi ska vända ner igen och försöka nå ner till säljsignalernas fulla potential eller om vi ska orka fortsätta med uppgången?

Marknaden är nu inte lika översåld längre som den var för några dagar sedan och är därför mer känslig för vinsthemtagningar. Scania nådde som lägst ner till 92,75 kr den här gången, vilket var ca 4% över den nivå som säljsignalen indikerade. Aktien är nu vid ett motståndsområde kring 103 kr, vi har både en nedåtgående trendlinje här samt ett horisontellt motstånd. Skulle vi gå över det motståndet har vi ett motstånd vid ca 112 kr och sedan ytterliggare ett vid 121-124 kr.

Ett förslag för en kortsiktig strategi är därför att blanka här vi motståndsnivån 103 kr. Sikta på 93-89 kr. Stop loss om stängning över 103,5 kr.
Köp sedan aktien om den kommer ner till stödnivån vid 89 kr. Stop loss om aktien stänger under 88 kr.

Är man mer långsiktig så avvakta att vi antingen stänger över motståndet vid 121-124 kr för ett köp av aktien. Stop loss om  stängning under 114 kr. Eller så blankar man om aktien stänger under stödnivån på 89 kr. Stop loss om aktien stänger över 95 kr.

Scania B (Dagsdiagram)
Scania B (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto