Home > Scania på väg uppåt

Scania på väg uppåt

Scania B ligger i en kortsiktig uppåttrend. Använd rekylerna till att försiktigt köpa aktien. Motstånd vid 117-124 kr.

Lastvagnsföretaget Scania har i år, beräknat på B-aktiens aktiekurs i skrivande stund på 106,3 kr, gått ner med 31% vilket är betydligt mer än de 18% som OMXS30 gått ner med. En hel del analytiker tycker nu att företaget är mycket lågt värderat på börsen.

Evli Bank har till exempel enligt uppgift riktkursen 240 kr på aktien och Dagens Industri skrev den 7 november att ”Scaniaaktiens värdering är nu på en sällsynt låg nivå”. DI skriver vidare att Scanias industrirörelse inte förlorade pengar under något enskilt kvartal under senaste finanskrisen. Därför så har marknaden ett stort förtroende för att Scania ska klara av att hantera även en djupare svacka i konjunkturen på ett bra sätt. Eventuella synergivinster från ett ökat samarbete med MAN kan med tiden också hjälpa upp kursen.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad sedan i juli.

Den korta trenden, definierad som lutningen på vår 20 dagars kurva, är däremot uppåtriktad. Vi har de senaste månaderna också fått en positiv divergens i våra Stochastic och MacD indikatorer vilket stärker värdet av eventuella köpsignaler. Vi har också fått köpsignaler i aktien bland annat när en nedåtgående trendlinje bröts vid ca 100 kr i september.

Nu har vi närmast ett motståndsområde vid 117-124 kr och stödområde vid 103 kr att bevaka. Bryter vi över motstånds området har aktien ett nytt mostånd vid ca 132 kr, men efter det ser vägen fri upp mot ca 150 kr. Skulle vi istället gå under stödet vid ca 103 kr riskerar vi gå ner och testa stöden vid ca 95 kr, eller kanske till och med 89 kr.

Slutsats: Scania B ligger i en kortsiktig uppåttrend. Vi rekommenderar därför att köpa tillbaka eventuellt blankade positioner då aktien nu lätt skulle kunna gå upp till motstånden vid 117-124 kr. Alternativt att man sätter en stop loss på 113 kr.

Man kan också nettoköpa aktien när aktien rekylerar ned mot olika stödnivåer. Nu är vi till exempel strax över stödet vid 103 kr. Stop loss i så fall strax under respektive stöd. Flytta upp stop lossen successivt allt eftersom aktien går upp. Ta också gärna relativt små positioner då den långa trenden fortfarande är nedåtriktad.

Skulle Scania B däremot stänga under stödet vid 89 kr får vi en kraftig säljsignal man kan blanka på. Stop loss 96 kr.

Scania B (Dagsdiagram)
Scania B (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto