Home > SCA:s marginalpress i fokus efter halvårsrapporten

SCA:s marginalpress i fokus efter halvårsrapporten

Efter SCA:s överraskande starka halvårsrapport är analytikerna nu inställda på något av ett mellankvartal, sedan vd Jan Johansson tydligt redogjort för ett antal faktorer som påverkar marginalerna negativt.

SCA (veckodiagram)
SCA (veckodiagram)

Särskilt är det affärsområdet Skogsindustriprodukter som spås visa ett svagare resultat. Vad det gäller den viktiga hygienverksamheten kompliceras bilden av att den av Georgia-Pacific förvärvade mjukpappersverksamheten nu för första gången ingår i redovisningen.

Det framgår när Nyhetsbyrån Direkt stämmer av förväntningarna med några analytiker i Stockholm.

”SCA har guidat för att den starka kronan gör att det blir tufft för Skogsindustriprodukter. Dessutom har bolaget aviserat ett underhållsstopp på kraftlinersidan som kommer att kosta affärsområdet mellan 50 och 60 miljoner kronor”, säger Mikael Jåfs, analyschef på Cheuvreux Nordic.

Enligt SME Direkts prognossammanställning väntas ett rörelseresultat för Skogsindustriprodukter om 312 miljoner kronor, mindre än hälften av vad som redovisades för samma period i fjol och också lägre än det andra kvartalets 433 miljoner. Rörelsemarginalen väntas sjunka sekventiellt från 8,9 procent till 6,6 procent.

Efter försäljningen av förpackningsverksamheten till brittiska DS Smith och köpet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet är SCA numera i allt väsentligt ett konsumentvarubolag. Det intrycket förstärks av den nyligen aviserade avyttringen av tidningspappersbruket Aylesford. När denna väl är genomförd kommer 83 procent av bolagets försäljning att härröra från hygienverksamheten, påpekar Nordea.

Ur ett kortsiktigt resultatperspektiv bidrar förvärvet dock inte till någon lönsamhetsförbättring, eftersom Georgia-Pacifics rörelsemarginal enligt Jan Johansson inte är högre än cirka 8 procent. SCA:s egna hygienmarginaler har under året legat mellan 10 och 12 procent.

”Med G-P i böckerna blir det lite lägre marginaler. Dessutom är det tredje kvartalet normalt säsongsmässigt svagare”, noterar Karri Rinta, analytiker på Handelsbanken Capital Markets.

En annan nyckelfråga är hur marginalerna i den etablerade verksamheten utvecklats.

”Det finns uppgifter om att SCA tvingats acceptera lägre priser i några stora kontrakt. Frågan är om det är en trend”, säger en av analytikerna.

I genomsnitt väntar analytikerna enligt SME Direkt en rörelsemarginal för affärsområdet Mjukpapper på 10,1 procent, ned från det andra kvartalets 10,8 procent.

För bolaget i helhet spås ett rörelseresultat om 2.131 miljoner kronor, justerat för engångskostnader på 979 miljoner. Av dessa utgör avyttringen av Aylesfordbruket 850 miljoner, medan diverse övriga omstruktureringskostnader står för resten. Den justerade vinsten före skatt väntas uppgå till 1.802 miljoner kronor och försäljningen till 22.195 miljoner.

Inför det fjärde kvartalet är analytikerna neutrala till måttligt positiva vad det gäller bolagets prognoser.

”Förmodligen kommer de att vara fortsatt försiktiga. Kanske säger de att den svagare konjunkturen har satt spår i efterfrågeutvecklingen”, säger Cheuvreuxs Mikael Jåfs.

Karri Rinta på Handelsbanken är något mer optimistisk.

”Jag tror att de kommer att guida för lite högre marginaler. Det fjärde kvartalet brukar vara säsongsmässigt starkare och dessutom har råvarupriserna gått SCA:s väg”, säger han.

Det som analytikerna helst vill ha höra är hur Jan Johansson tänker gå tillväga för att höja hygienmarginalerna och hur den fortsatta omstruktureringen av bolaget kan komma att se ut. Några klarare besked i dessa frågor väntas dock inte förrän vid kapitalmarknadsdagen den 5 november.

Rapporten väntas på torsdag den 18 oktober klockan 8. En telefonkonferens för analytiker och media inleds klockan 10.

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto