Home > SEB A – Gå ur blankningarna

SEB A – Gå ur blankningarna

SEB har liksom övriga banker haft en väldig utförslöpa sedan i våras. Finansoron har slagit till ordentligt trots att våra svenska banker inte är direkt exponerade i någon större utsträckning mot krisländerna i södra Europa. Indirekt är våra banker givetvis väldigt utsatta vilket är det som påverkat aktiekurserna. Nu ser det dock ut som om aktiemarknaden börjar se lite mer positivt på läget.

Den långa trenden definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan är fortfarande nedåt riktad.

Den korta trenden har däremot börjat flacka ur och vi har fått ett antal köpsignaler i SEB A. Vi bröt upp ur en nedåtgående kilformation i mitten av september och vi har marginellt gått över motståndet vid 38 kr i och med gårdagens slutkurs på 38,6 kr. Det senare innebär också att vi fått ett utbrott ur liten upp och nedvänd huvudskuldraformation. Sedan tidigare har vi dessutom positiva divergenser i RSI och MacD-indikatorerna.

Vi har en nedåtgående trendlinje som i dagsläget ger ett motstånd vid ca 43 kr och sedan har vi ett viktigt motstånd vid ca 45 kr. I och med att handelsvolymen gick upp när vi fick köpsignalen ur den nedåtgående kilformationen samt att aktien är så nertryckt är chanserna faktiskt ganska goda att vi ska upp och testa 45 kr nivån.

Slutsats: Vi föreslår att man går ur blankade positioner. Risken är nämligen stor att vi kan få en rörelse upp mot 43-45 kr. Skulle vi bryta under stöden vid 33 kr och 30 kr förändras bilden och nya blanknings positioner kan övervägas.

Köper man positioner för uppgång på de köpsignaler vi nu fått ska man kanske inte ta för stora positioner. Den långa trenden är ju fortfarande nedåtriktad. Stop loss på 35 kr eller 33 kr beroende på hur försiktig man vill vara.

SEB A (Dagsdiagram)
SEB A (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.