Home > SEB får höjda vinstprognoser av ett flertal analyshus

SEB får höjda vinstprognoser av ett flertal analyshus

Flera analyshus har höjt sina vinstprognoser efter SEB:s starka rapport för det tredje kvartalet, men aktien uppfattas samtidigt som rätt värderad. Det framgår av ett knippe analyser på måndagen.

”SEB slog förväntningarna i en rapport med hög kvalitet drivet av en robust tillväxt i räntenettot, högre avgifter för företagsutlåning och förbättrad tillgångskvalitet. Kapitaluppbyggnaden på 80 baspunkter i kvartalet överträffade marknadens förväntningar. Vi höjer våra estimat för 2014/2015 med 6,7 procent”, skriver Morgan Stanley den 28 oktober.

Credit Suisse lyfter på måndagen fram kraften SEB visat i sin operativa hävstång, där 7 procent i intäktstillväxt och 1 procent lägre kostnader mot fjolåret genererade höga 15,5 procent i avkastning på justerat eget kapital i kvartalet.

”Även med normaliserade kreditförluster, på 20 baspunkter, skulle avkastningen på justerat eget kapital ha varit 14,0 procent. Det motiverar värderingen på 1,6 gånger justerat eget kapital”, skriver Credit Suisse, som höjer sin prognos för SEB:s vinst per aktie 3-5 procent 2013-2015.

”SEB är det bästa alternativet för investerare som vill ha exponering mot högre nordisk företagsaktivitet. Vi upprepar neutral för aktien, då vi ännu inte är övertygade att det positiva momentum vi sett de senaste två kvartalen är tillryckligt för att motivera en mer optimistisk syn”, skriver Credit Suisse, som höjt riktkursen till 82 kronor (78).

Även Morgan Stanley tycker att SEB-aktien är rättvist värderad till 1,6 gånger justerat eget kapital 2014. Riktkursen höjs till 80 kronor efter rapporten för det tredje kvartalet (75) med rekommendationen jämvikt upprepad.

Morgan Stanley lyfter också fram det faktum att SEB ökade sin kärnprimärkapitalrelation till 15 procent enligt Basel 3-regelverket, eller 14,4 procent inkluderat 15 procent i riskvikt för svenska bolån, väl över målet om 13 procent.

”Rådande kapitalposition ger stöd till vår tro att SEB kommer att betala en extrautdelning nästa år som tar utdelningsandelen till 75 procent, vilket skulle ge fortsatt stöd till värderingen”, skriver Morgan Stanley.

Bank of America Merrill Lynch höjer sina vinstprognoser för SEB med 8-9 procent och utdelningsprognosen med 8 procent, efter en kvartalsrapport som var
”avsevärt bättre än väntat”.

”Som ett resultat av högre vinstprognoser och en kapitalposition som var bättre än förväntat höjer vi vår riktkurs till 82 kronor för aktien och rekommendationen till neutral. Medan vi är försiktigt inställda till de svenska bankernas möjligheter att distribuera överskottskapital tror vi att SEB har möjlighet att höja sin utdelning avsevärt”, skriver Bank of America Merrill Lynch, som höjt sin utdelningsprognos för SEB till 3:50 kronor, vilket motsvarar en utdelningsandel på 55 procent och 4,5 procent i direktavkastning för 2013.

SEB
SEB

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto