Home > SEB föreläser hos STAF om teknisk och kvantanalys

SEB föreläser hos STAF om teknisk och kvantanalys

Dag Müller är teknisk analytiker på SEB och är en del av ett team på två tillsammans med Anders Söderberg. Båda har sina rötter i valutamarknaden men som idag också hjälper ränte-, aktie- och råvaruborden på banken med teknisk analys – både för internt bruk och för distribution till bankens kunder.

På nästa möte 5 mars kommer alltså Dag Müller berätta lite om, ett för många fortfarande ganska exotiskt tekniskt analysverktyg; “Ichimoku Kinko Hyo” eller “Equilibrium at a glance”. Analysen är uppbyggd runt studierna av ett antal glidande medeltal, modifierade på olika sätt för att identifiera trender, nutida och framtida stöd och motståndsnivåer. Tillsammans med några andra beprövade metoder (candlesticks, priskanaler, multi-stochastics, Elliotts vågprinciper, Fibonaccirelationer ADXR (Directional Movement Index) och Market Profile) presenteras ett trendanalys- och money management verktyg både för den kortsiktige spelaren såväl som den mer långsiktige investeraren.

Karl Steiner är kvantanalytiker på SEBs valutaanalys och kommer med för att berätta om några grundläggande tankar om hur “Ichimoku” kan backtestas för justering av de parametrar som ingår i systemet.

Anmälan

Läs mer på STAF:s hemsida

Om STAF

STAF grundades 1985 av anställda vid Enskilda och Stockholms Fondkommission i syfte att öka kunskapen avseende teknisk analys. STAF är en ideell förening för professionella användare av teknisk analys.

Föreningen arbetar för att utveckla den tekniska analysen samt att främja utbildning i teknisk analys. Föreningens medlemmar representerar flera av Skandinaviens investmentbanker, fondkommissionärer och andra finansiella företag. Föreningen har regelbundna möten där aspekter på trading, finansiell analys och i synnerhet teknisk analys diskuteras.

STAF är anslutet till the International Federation of Technical Analysts (IFTA). IFTA är moderorganisation för 26 föreningar placerade runt hela världen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto