Home > SEB: ”Inbromsning men ingen recession”

SEB: ”Inbromsning men ingen recession”

Nedrevideringen av det andra kvartalets BNP och vikande tillväxtindikatorer på kort sikt får SEB att skriva ned sin prognos för årets svenska BNP-tillväxt till 0,8 procent från 1,3 procent i augusti.

Det skriver SEB i ett marknadsbrev på onsdagen.

BNP-prognoserna för 2013 och 2014 lämnas oförändrade på 1,5 respektive 2,5 procent.

”Inbromsning men ingen recession fortsätter att vara huvudscenariot. En något expansiv finanspolitik och låga räntor kommer att stötta tillväxten medan starka ökningen av realinkomster och lägre bolåneräntor kommer att hjälpa bprivatkonsumtionen. Ändå väntas BNP-tillväxten vara bara marginellt över noll under det andra halvåret 2012”, skriver SEB.

Banken skriver vidare att arbetsmarknadsindikatorer, som anställningsplanerna i Konjunkturinstitutets barometer, har fortsatt att försvagas och nu är på nivåer som tyder på att arbetslösheten kommer att öka. SEB tror att arbetslösheten kommer stiger till just över 8 procent under det första halvåret 2013.

Riksbanken väntas lämna reporäntan oförändrad i oktober för att sedan sänka den med 25 punkter i december och februari, ned till 0,75 procent.

”Den låga inflationen och stigande arbetslösheten kommer att fortsätta att pressa räntorna 2013. En möjlig förnyad acceleration i hushållsutlåningen är en uppåtrisk mot vår reporänteprognos”, skriver SEB.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto