Home > SEB levererar en stark rapport

SEB levererar en stark rapport

SEB som befinner sig i stigande trend i kort och lång sikt släppte på måndagsmorgonen en kvartalsrapport där resultatsiffrorna överlag var bättre än väntat.

SEB:s rörelseresultat blev 4,8 miljarder kronor i det andra kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 4,0 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Räntenettot ökade till 4.677 miljoner kronor, att jämföra med väntade 4.550 miljoner, och provisionsnettot blev 3.811 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.481 miljoner.

Överlag var de rapporterade siffrorna bättre än väntat.

SEB:s räntenetto steg 3 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och var 5 procent bättre än den rapporterade nivån föregående kvartal.
Det kunddrivna räntenettot ökade med 4 procent, jämfört med det andra kvartalet 2012.

”Högre volymer motverkade den negativa effekten av att genomsnittliga kortfristiga räntor var en hel procent lägre. Jämfört med det första kvartalet 2013 ökade det kunddrivna räntenettot med 60 miljoner kronor, eller 1 procent, på grund av volymtillväxt”, skriver SEB.

Nettomarginalerna var relativt stabila andra kvartalet på grund de stabila kortfristiga räntorna, enligt banken.

Räntenettot från övriga aktiviteter minskade med 21 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal 2012 och var 158 miljoner kronor högre än föregående kvartal.

”Finansieringskostnaderna minskade vilket speglar att SEB blivit en starkare emittent. I första kvartalet ökade kostnaden därför att banken finansierade det andra kvartalets förfall i förväg”, skriver SEB.

SEB:s provisionsnetto uppgick till 3.811 miljoner kronor, en ökning med 10 procent sedan motsvarande period förra året och 17 procent i kvartalet.

”Aktivitetsnivån var sammantaget något högre än förra året. Detta och normala säsongseffekter, till exempel inom Securities Finance och kortverksamheten, bidrog till högre intäkter än det första kvartalet”, skriver SEB.

Analyserar vi aktieutvecklingen kan konstateras att SEB-aktien befinner sig i stigande trend såväl i det korta som det långa perspektivet. Aktien har ett par gånger varit nere och testat stödet kring 62 kr som stått pall.

SEB (Dagsgraf)
SEB (Dagsgraf)

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto