Home > SEB möter högt ställda krav inför rapporten

SEB möter högt ställda krav inför rapporten

En stark kursutveckling bidrar till att kraven skruvats upp inför SEB:s kvartalsrapport och fokus ligger framför allt på hur väl intäkterna kan hållas uppe.

Det framgår av analyser Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Vi spår svaga intäkter och fallande räntenettomarginal. Det kommer inte att vara tillräckligt för att driva aktien ytterligare efter att den har utvecklats 10 procent bättre än europeiska banker under de senaste tre månaderna, vilket gjort SEB till sjätte bästa bankaktie inom EU fram till dags dato i år”, skriver Deutsche Bank i en analys daterad den 11 oktober.

Deutsche Bank ser en blandad kompott framför sig från SEB i samband med kvartalsrapporten.

”Nyckelfaktorn är ett fortsatt stabilt räntenetto”, skriver investmentbanken, som inte tror att marginalerna kommer att övertyga och därutöver spår såväl lägre underliggande utlåning som inlåningsmarginal i kvartalet.

”Vi tror att SEB:s räntenetto kommer att ha utvecklats bättre än för konkurrenterna: utlåningstillväxten bör ha varit högre, förändringen i bolånemarginalerna mer positiv, upplåningskostnaderna ska ha kommit ned och räntekänsligheten är lägre”, skriver Credit Suisse å andra sidan i en analys daterad den 10 oktober.

Deutsche Bank ser vidare sekventiellt lägre provisioner och tradingintäkter framför sig i kvartalet:

”I våra diskussioner mer bolagsledningarna för de nordiska bankerna har vi förstått att kundaktiviteten varit lägre än vad som är normala nivåer i tredje kvartalet”.

Société Générale menar i en analys från 16 oktober att SEB:s kursutveckling har övertrumfat utsikterna, efter att aktien överpresterat med 20 procent relativt banksektorn i år.

”Omvärderingen gentemot nordiska konkurrenter har också varit imponerande. SEB handlas nu med en premie över Nordea för första gången sedan Baltikum var en
tillväxtmotor tidigt 2007. Men de förhållanden som låg bakom aktiemarknadens romans med SEB har nu försämrats och vi förväntar oss en press på vinsten på kort sikt”, skriver Société Générale.

Bland annat pekar Société Générale på att svenska företag nu börjar känna av pressen av en stark valuta och att vinstutsikter och investeringar vänt ned under senare tid.

Nomura har i sin tur rekommenderat sina investerare att gå lång i SEB-aktien inför kvartalsrapporten.

”Vi tror att marginaltrenden på kort sikt kommer att vara bättre än för andra svenska banker. Vi väntar oss ett minskat upplåningstryck, då vår analys visar att den genomsnittliga upplåningskostnaden för SEB kommer ner”, skriver Nomura i en analys daterad den 16 oktober.

Enligt SME Direkts sammanställning av 24 analytikers prognoser väntas SEB rapportera ett räntenetto på 4.519 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Det kan jämföras med 4.122 miljoner kronor motsvarande kvartal ett år tidigare och med 4.530 miljoner kronor i årets andra kvartal.

Provisionsnettot prognostiseras i snitt till 3.328 miljoner, vilket i sin tur kan jämföras med 3.489 miljoner i tredje kvartalet i fjol och 3.449 miljoner föregående kvartal.

Vad gäller kreditkvaliteten tror inte Deutsche Bank att det blir någon stor fråga för SEB i det tredje kvartalet.

”Vi prognostiserar oförändrade reserveringar för kreditförluster på 9 baspunkter. SEB är välreserverade och en hög andel solida nordiska storbolag håller reserveringarna låga i en nedåtgående konjunktur”, skriver Deutsche Bank.

Enligt SME väntas kreditförlusterna uppgå till 330 miljoner kronor kvartalet, jämfört med små återvinningar ett år tidigare och förluster på 269 miljoner föregående kvartal.

Sammantaget väntas SEB:s rörelseresultat öka något jämfört med fjolåret till 3.794 miljoner kronor i tredje kvartalet, men minska från 3.951 miljoner föregående kvartal.

SEB rapporterar klockan 7.00 den 25 oktober. En presskonferens hålls klockan 9.00.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto