Home > SEB ser höjd depositränta och förlängt QE från ECB i september.

SEB ser höjd depositränta och förlängt QE från ECB i september.

ECB väntas avvakta under vår och sommar för att därefter, i september, annonsera en rad nya åtgärder.

Det skriver SEB i ett marknadsbrev på tisdagen.

SEB tror att ECB vid sitt möte den 7 september höjer depositräntan från -0,40 procent till -0,25 procent, förlänger QE-programmet med sex månader (första halvåret 2018) men samtidigt minskar volymen i de månatliga köpen till 40 miljarder euro från januari 2018 (nuvarande takt 60 miljarder euro).

”Därigenom kan ECB både minska pressen på banker men också hitta en balans mellan hökar och duvor i ECB när köpen fortsätter in i 2018″, skriver SEB.

Euroområdet fortsätter att växa över trend, indikatorer ligger på flerårshögsta och hårda data förbättras. Inflationsförväntningarna har stigit och efter två år med inflation på nästan noll och inflationstakten steg till 2 procent i februari.

Samtidigt finns det fortsatta hinder och euroområdet kämpar på flera fronter. Den politiska osäkerheten dröjer kvar, räntespreadarna är en oroskälla och kärninflationen är fast runt 1 procent. Banker i många länder kämpar också med problemlån och de fortsatta tillgångsköpen från ECB ger stöd.

SEB ser beslutet i december att dra ned på takten i tillgångsköpen som en vändpunkt, vilket banar väg för fler åtgärder under 2017 för att ta bort de mest extrema penningpolitiska åtgärderna.

ECB-chefen Mario Draghis framåtblickande guidning vid det senaste mötet var mindre duvaktigt, och argumentet från december att ”rekalibrera” policyn kan användas även för att höja depositräntan. Läget i ekonomin är på många sätt bättre nu än i mars 2016 då depositräntan senast sänktes, och en höjning med 15 punkter skulle göra korridoren mellan inlåningsräntan (depositräntan), styrräntan (refiräntan) och utlåningsräntan (marginalräntan) mer symmetrisk.

En mindre negativ depositränta skulle minska trycket på bankerna och även lätta på det politiska trycket att EMU försöker hålla euron konstlat svag. Verkningsgraden i QE-programmet avtar visserligen, men en totalt större köpvolym skulle ändå minska trycket på länder i södra Europa med stor skuldbörda.

”I september tror vi att de övergripande utsikterna ska vara relativt bra, och vi tror också att de politiska riskerna ska ha vara klart lägre än i dag. Det bör ge minskade spreadar inom euroområdet”, skriver SEB.

Dessutom har marknadens förväntningar om en höjd depositränta stigit, där marknaden nu prisar in en höjning i EONIA med 10 punkter till mars 2018. Om ECB-ledamöter inte försöker att ändra detta så kan det ses som ett tecken på att de vill att marknaden ska vara redo för en höjd depositränta.

”Detta är något att hålla ögonen på, tillsammans med spreadarna inom euroområdet, en fråga som troligen är mer relevant för ECB än räntenivåerna”, skriver SEB.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto