Home > Securitas-aktien faller efter rapporten

Securitas-aktien faller efter rapporten

Svag utveckling i bland annat Spanien och Nordamerika, där kundsegmentet Statliga myndigheter i det senare fallet drog ned marginalen, hörde till rapportens ingredienser.

Det redovisade resultat på koncernnivå blev 480 miljoner kronor före skatt för det andra kvartalet (526), där analytikernas prognoser i snitt visade 606 miljoner kronor.

Resultatet har belastats med förvärvsrelaterade kostnader om totalt 37 miljoner kronor (-47). Analytikerna hade i snitt räknat med en belastning på 13,5 miljoner.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebita, blev 732 miljoner kronor (747) och rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,8). SME Direkts konsensus visade ebita på 814 miljoner kronor och en marginal på 4,8 rocent.

Försäljningen uppgick till 16.969 miljoner kronor (15.628). Analytikerna hade räknat med en försäljning på 16.892 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten stannade helt av och visade nolltillväxt, mot väntade +1,3 procent.

Bland enskilda delområden visade den nordamerikanska bevakningsverksamheten en rörelsemarginal på 4,6 procent (6,0), mot väntade 5,4 procent. Den organiska tillväxten var här 1 procent (+4), mot väntade 1,7 procent.

I Europa var marginalen 3,5 procent (3,1), mot väntade 3,7 procent, medan den organiska tillväxten blev 2 procent (0). Här väntades +0,7 procent, enligt SME Direkt.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto