Home > Semafo är överdrivet nedtryckt enligt VD

Semafo är överdrivet nedtryckt enligt VD

Graf: Semafo
Graf: Semafo

Den bilden ger det kanadensiska gruvbolagets nye vd Benoit Desormeaux till Nyhetsbyrån Direkt då han besöker Stockholm för första gången för att träffa nordiska investerare.

”Det är en överreaktion från marknadens sida. Kursrörelsen motsvarar inte alls de nyheter vi presenterade”, hävdar han.

Det var i mitten av juli som Semafo släppte den hett emotsedda uppdateringen av guldreserverna, baserat på 2011 års borrningar. Denna visade att de totala mineralreserverna och tillgångarna ökat med 1,3 miljoner uns guld till 7,3 miljoner uns. Kända och indikerade mineraltillgångar ökade med mer än 1,7 miljoner uns till 2,8 miljoner.

Samtidigt framgick att Semafo beslutat att gå vidare med utvecklingen av en jättelik så kallad ”super pit” vid fyndigheten Wona-Kona. Beslutet innebar att tidigare investeringar om cirka 17 miljoner dollar i en underjordslösning skrevs av.

Sedan dess har Semafoaktien fallit från omkring 38 kronor i Stockholm till dagens nivå runt 24 kronor, efter att tidvis handlats närmare 20 kronor.

”För oss var det goda nyheter vi kom med. Vi var inte förvånade alls över resultaten. Reserver och tillgångar ökade och med en ”super pit” i Wona-Kona får vi en flexibel lösning som finansiellt är lättare att försvara än en underjordslösning”, säger Benoit Desormeaux.

Att marknaden likväl reagerade så negativt förklarar han med att förväntningarna förmodligen var på en större reservökning efter 2010 års stora ökning.

”Dessutom fanns det nog förhoppningar om att vi skulle avisera en ny fas i expansionen. När det inte blev så drog somliga slutsatsen att tillväxten är över, men så är alltså inte fallet”, säger Semafos vd, som insisterar på att det inte ligger i aktieägarnas långsiktiga intresse att planera utbyggnad innan alla testresultat är på plats.

Fortsatta undersökningar i de södra zonerna väntar nu under hösten.

Ett visst mått av självkritik gällande kommunikationspolicyn går dock att spåra hos Benoit Desormeaux.

”Vi måste vara noggranna med hur vi styr förväntningarna och vara mer försiktiga med vad vi säger. Det är vi mycket medvetna om”, konstaterar han.

De kostnadsökningar som drabbat inte bara Semafo, utan även branschen i övrigt,
är en naturlig följd av det högre guldpriset, menar vd.

Ett stigande guldpris innebär att den så kallade cut off-halten, den guldhalt vid vilken utvinningen upphör att vara ekonomiskt försvarbar, sjunker. Effekten av det blir automatiskt att genomsnittskostnaden ökar, vilket dock inte hindrar att även marginalerna förbättras.

Dessutom tenderar bränslekostnaderna att samvariera med guldpriset.

”Eftersom vi är verksamma i Afrika, där elnäten är dåligt utbyggda, tvingas vi använda dieselgeneratorer för vår elförsörjning. Det är vår största rörliga kostnad”, säger han.

En tredje orsak till att kostnaderna stiger i takt med guldpriset är att fler aktörer ger sig in på marknaden när guldet blir dyrare. Det ökar konkurrensen om resurserna och därmed priset på dem.

”Så länge guldet stiger samtidigt som kostnaderna ökar är jag inte orolig”, säger Benoit Desormeaux.

Likväl har Semafo vidtagit en rad åtgärder för att hålla kostnaderna under kontroll. Inte minst fjolårets överenskommelse med myndigheterna i Burkina Faso om en utbyggnad av elnätet, påpekar Semafos vd.

Semafo: GPRV Analysis
Semafo: GPRV Analysis for Semafo vs International Peers

Av: Direkt/Tradingportalen

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.