Home > SHB Råvarubrevet: ”Volatila marknader!”

SHB Råvarubrevet: ”Volatila marknader!”

Riskaptiten har fortsatt att svalna sedan förra veckan även om utvecklingen varierat mellan tillgångs-slag. Börser har generellt uppvisat mer svaghet medan råvaror fortsätter att hålla emot. Makrodata har varit blandad med USA i topp och Sverige i botten. En orsak till det svaga risksentimentet är troligen att positioneringen är mer tiltad åt det positiva hållet jämfört med tidigare, vilket bland annat indikeras av måttliga och kortvariga positiva reaktion på stark makrodata. 

Våra vyer
Våra vyer

BASMETALLER 
Basmetaller faller kraftigt 
Basmetallerna har under veckan fallit kraftigt. Mest har zink fallit; ned drygt 6.4 % under veckan. Alu-minium, bly och nickel har också fallit kraftigt; ned drygt 5.4 %. Den ”röda konjunkturindikatorn”, kop-par hade en relativt ”bra” vecka med en nedgång med endast 1.5 %. Veckan har präglats av olika bud kring vart konjunkturen är på väg. Nickelpriset trycktes ner till följd av en rapport från International Nickel Study Group som spådde en väsentligt högre produktion globalt under 2013. Vi har efter veck-ans kraftiga prisfall ändrat vår vy till Neutral på basmetaller. Har man fortfarande en vinst så ska man fundera på att ta hem den inom kort.

Nickel och Koppar
Nickel och Koppar

ÄDELMETALLER 
Ädelmetallerna lite nedåt 
Ännu en vecka har gått med väldigt små rörelser, Handelsbankens ädelmetallindex har fallit med knappt mätbara 0,8 % sedan förra veckans brev. De utbredda centralbanksstimulanserna fortsätter att vara vår huvudorsak till den positiva syn vi har på sektorn, både utifrån perspektivet att alternativkost-naden för att hålla guld är på gränsen till försumbar, och för att dessa stimuli riskerar dra upp generel-la inflationsförväntningar på sikt.

När det gäller de vilda strejkerna i Sydafrikanska guldgruvor syns ingen ljusning ännu, arbetstagarna avvisade i veckan ett bud från arbetsgivarna, och nya våldsamheter rapporteras. Strejkerna påverkar nu Sydafrikas BNP på ett kännbart sätt, och nya bud som läggs är behäftade med villkor om omedel-bar återgång till arbetet. Vi behåller vår positiva syn på ädelmetallsektorn i allmänhet och guld i syn-nerhet, och huvudskälet till det är den monetära stimulansen.

Guld och Platinum
Guld och Platinum

ENERGI 
Oljan svänger…uppåt! 
Oljepriset (Brent) handla just nu kring 115 USD/fat. Veckan har varit relativt volatil men vi slutar men en veckouppgång på 2.6%. Det som styrt oljepriset har främst varit händelser i Mellanöstern. Turkiet har hotat att eskalera konflikten mot Syrien samtidigt som det skett attacker på naturgasledningar mel-lan Syrien och Turkiet. Irans export närmar sig noll på grund av sanktionerna från USA och EU vilket sätter press på oljeutbudet.

Brentolja
Brentolja

LIVSMEDEL 
Vetepriset på väg upp 
Terminspriser på vete har i veckan gått upp i både Chicago och Paris, i Chicago något mer med om-kring 3 procent mot 1 procent i Paris. Uppgången är delvis en följd av gårdagens rapport från det ame-rikanska jordbruksdepartementet, USDA. Vi förväntar oss en relativt hög prisnivå ett ganska bra tag till, dock med viss svårighet att nå högre då väldigt mycket negativt redan är inprisat. Ser vi lite längre fram och funderar över prisnivån vid skörd nästa år är det däremot svårare att se varför dagens histo-riskt sett höga nivå ska hålla i sig. Dagens höga priser bör leda till att de som kan ökar sin odlade are-al och även om (som vanligt) väldigt mycket kan hända innan skörd har i alla fall sådden fått en relativt bra start överallt – dock med som nämnt ökad risk för torka i USA.

Vete
Vete
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto