Home > Silver – Fortsatt nedgång att vänta

Silver – Fortsatt nedgång att vänta

Silverpriset har sedan den förra analysen fortsatt rakt ned och är sedan dess ned ungefär 23% och nedgången visar inga tecken på att stanna av. Det finns ett gammalt ordspråk på börsen som talar om att man inte ska försöka fånga så kallade ”fallande knivar”. Med det menas att det inte finns någon garanti för att en fallande aktie ska gå upp igen.

Fundamentalt sätt har konsumtionen av silver sedan 2003 växt i en rätt så stabil takt. Detta enligt World silver survey som är en årlig rapport om marknadsläget för silver sponsrad av världens största silverproducenter som Silver Wheaton och Pan American Silver.

Det som sticker ut är den stora konsumtionsökningen 2010 som också sammanföll med stora prisökningar i silver under andra halvan av det året. Detta sammanföll också med lanseringen och genombrottet för till exempel Apple:s Iphone 4.

Industri- och elektronikvaror är det område som står för den största procentuella delen av den årliga efterfrågan, och växer sig ständigt större och större. Den totala efterfrågeökningen har dock dämpats på grund av att den näst största efterfrågekällan, fotografi/ framkallning stadigt har minskat för att nästan ha försvunnit helt sedan digitalkamerornas genombrott ungefär vid millennieskiftet.

På den tiden var varje silverproducents dröm att skriva kontrakt med ett bolag som sysslade med film och framkallning som Kodak, Fuji eller Polariod. Kodak var på den tiden tekniskt sett också i silversmältningsbranschen då några av deras kostnadsbesparingar gick ut på att köpa skrotsilver och smälta ner det. Sedan 1999 har dock silverefterfrågan från den branschen gått ner med ungefär 70%.

Länk till tabell på tillgång och efterfrågan på världsmarknaden

Trots mer användningsområden för silver sjunker silverpriset som en sten,  alla ”utomordentliga fundamenta” till trots, som till exempel att allt brytbart silver i världen nästan är slut, att världen konsumerar mer än vad som bryts från gruvor och att silver äntligen börjar få tillbaka en gnutta av sin status som investeringsmetall/pengar.

Visst kan fundamenta vara till nytta men i slutet av dagen är en traders jobb att köpa det som går upp och sälja det som går ner. Varför jobba ihjäl sig när marknaden kan jobba åt dig? Grafen ljuger aldrig.

Den stora volatila topp som silver gjorde i mitten av 2011 var med största sannolikhet det högsta pris som silver kommer nå på ett bra tag. Om man nu jämför silverprisnedgången med grafer för hur det såg ut förra gången silver toppade på 1980-talet slås man av hur snarlika de börjar bli. På den tiden föll silver från ungefär samma nivå som idag direkt till ungefär 12$.

Breakeven-kostnaden för att bryta silver är svår att säga men sägs vara mellan 8-12$, då silver mest utvinns som en biprodukt av andra metaller. Någonstans däromkring borde det sluta för denna gång också.

Värt att notera är också att råvarucykeln inte än har fått ner de stora metallerna nämnvärt så som koppar, medan silver faller för nästan varje dag som går. Det är inte svårt att tänka sig vad som händer när detta väl sker också, så även om de kursen redan är där den borde vara enligt de tidigare  analyserna  kan det finnas en del nersida kvar.

Silver (Månadsgraf)
Silver (1972-2013)
Silver (Dagsgraf)
Silver (2011-2013)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto