Home > Silver – Fortsätter nedgång tillsammans med övriga råvaror: Fortsatt fall att vänta?

Silver – Fortsätter nedgång tillsammans med övriga råvaror: Fortsatt fall att vänta?

Sedan 2011 har jag talat för lägre priser för silver framöver på grund av en mängd faktorer. Sedan dess har silverpriset fallit med 67% från sin högstanotering i april 2011.

crb_1900on

Lägre efterfrågan och stadigt högre utbud på världsmarknaden tillsammans med överoptimistiska investerare har varit en bidragande faktor.

Kina som importerar en stod del silver för industriellt bruk importerade 37% mindre silver 2013 vilket sägs bero på en avsvalnande solcellsmarknad.

Det som också har skett är att silver till slut har börjat värderats som ytterligare en industrimetall utan investeringsnytta precis som vanligt förutom i runda slängar vart 25:e år då råvarucykeln fick investerare att tro att saker och ting är annorlunda och uppvärderade silverpriset tillsammans med guldpriset.

På kort sikt har silverpriset nu drivits nedåt av en mycket starkare dollar. Dollarn mot kronan har stärkts med över 15% sedan ett år tillbaka till 7,40kr/dollar och detta har givetvis påverkat silverpriset då det handlas i dollar.

Denna trend ser ut att fortsätta vilket betyder att silverpriset antagligen kommer att fortsätta att pressas nedåt framöver. De flesta råvaror brukar också, efter att de har genomgått en parabolisk uppgång, återvända till de nivåer de kom ifrån.

I silverprisets fall skulle det innebära priser runt 12-10$ inom ett år eller kanske ännu lägre.

SLVSPOT

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto