Home > Sino Agro Food – lågvärderat eller svårbedömt…?

Sino Agro Food – lågvärderat eller svårbedömt…?

Sino Agro Food är en snabbväxande, Kinesisk agrikultura-aktör, noterat på OTC-listan i USA. Verksamheten består av dotterbolag som utvecklar, framställer och distribuerar biffkött, lamm, fiskprodukter och bio-gödningsmedel.

Sino Agro Food Marginaler och Intäkter
Sino Agro Food Marginaler och Intäkter

I Januari 2010 annonserade Sino Agro Food en tillväxtplan som planerades löpa över fem år och ackumulera nettotillgångar om ungefärligen $500 MUSD. Bakgrunden till tillväxtplanen är att bolaget under två år var aktivt inom mejeriproduktion, men man sålde den verksamheten i December 2009 eftersom den underliggande fundamentala tillväxten inte var tillräckligt attraktiv. Under 2014 startades ett projekt att under 20 år uppnå en volym om 300 000 kubikmeter jätteräkor, årligen. Enligt planen ska de första två åren av projektet generera en omsättningsökning om 149,6 MUSD.

För att kunna finansiera den kraftiga tillväxt som hittils åstadkommits har man varit tvungen att emmittera nytt aktiekapital och befintliga aktieägare har blivit rejält utspädda senaste åren. I Q4 2009 uppgick antalet aktier efter utspädning till 52,9 miljoner, jämfört med Q2 2014 då siffran var 162,4 miljoner. Samtidigt har man under tiden betalt utdelning, vilket kan framstå som lite underligt.

Företagets aktieägare består idag ungefär till hälften av Svenskar och enligt ägarlistan är det Nordnet och Avanzas försäkringsbolag som toppar, vilket tyder på att en stor del av den fria floaten består av retail-sparare. Anledningen till att Svenska sparare innehar en så stor del av bolaget kan förklaras av att informationsnätverket Jordanfonden under lång tid haft bolaget i sin portfölj och det har helt enkelt blivit en spridningseffekt. Det har också under en lång tid diskuterats huruvida en parallellnotering på First North skulle kunna bli aktuell och inte senare än i November 2012 annonserades det att bolaget skulle noteras inom tiden av två månader. Det har bevisligen inte skett och den troligaste förklaringen bolaget inte är börsfähigt.

Ungefär samtidigt rapporterades det att Gustavia Fonders Energi –och Råvarufond börjat köpa in sig, enligt deras senaste månadsrapport har de placerat 6,1% av fondens medel i Sino Agro Food, vilket också är största innehav.

Sino Agro Food Intäktsfördelning 2012
Sino Agro Food Intäktsfördelning 2012

29 Augusti slöts ett konvertibel-avtal med det Svenska bolaget Euro China Capital AB, som innebär att man under 5,5 år kommer att få en årlig utbetalning om 10,5% av konvertibelns värde om 25 MUSD. Konverteringspriset som konvertiblen löper med är $1,00, med kravet att Sino Agro Food inte emitterar ytterligare aktiekapital för att betala leverantörer. Möjlighet att emittera 8 miljoner stamaktier till anställda, direktörer och konsulter, finns dock.

Konvertibeln emitteras till rabatt om 25% i relation till par och företaget ska enligt pressmeddelandet göra sitt bästa för att notera konvertibeln på en välkänd börs eller handelsplattform. Konvertibeln kan inte konverteras förrän November 2015, givet att Sino Agro Food inte defaultar.

Bolaget handlas idag till P/E 2 för 2013 års vinst. Givetvis är det en väldigt låg värdering och den årliga omsättningstillväxten uppgår till 64,5% över perioden 2009-2013, samtidigt som vinstmarginalen aldrig varit under 21%. I och med konvertibeln så kommer inte bolaget längre att kuna erbjuda leverantörer aktier i bolaget, utan får istället ta upp det som en kostnad. Det är en ganska stor osäkerhetsfaktor hur detta kommer att påverka värderingen på bolaget eftersom dessa betalningar nu kommer att tas upp på resultaträkningen. Posten i kassaflödesräkningen som heter ”Common stock issued for settlement of debts” uppgick 2013 till 16,7 MUSD (17,9 MUSD).

Det är mycket möjligt att leverantörer krävt en premium i förhållande till den verkliga kostnaden, med tanke på att betalningen skett i aktier, som sedan kunnat säljas över OTC-listan. Värderingen kommer dock att bli högre, frågan är hur stor påverkan det kommer att få.

2013 genererade Sino Agro Food ett operativt kassaflöde om 84,2 MUSD, men under investeringsdelen utbetalas dels 35,1 MUSD för ”Payment for investment in future Sino Joint Venture Companies” samt även 51,2 MUSD för ”Payment for Construction in Progress”. Det gör i slutändan att kassaflödet blir negativt och under året betalas leverantörer i form av aktiekapital, vilket i slutändan mynnar ut i utspädning av befintliga aktieägare.

Det är svårt att få någon klarhet i exakt var dessa pengar gått och vi får, för befintliga aktieägare, hoppas att det inte är några oegentligheter i strukturen mellan ägarna för Sino Agro Food och ägarna för de som mottagit pengarna på andra sidan.

Sino Agro Food Intäktsfördelning 2013
Sino Agro Food Intäktsfördelning 2013

Sino Agro Food väcker många frågetecken och många av dessa måste besvaras innan bolaget kan värderas i linje med internationella konkurrenter. Det har också gått rykten om att siffrorna i bolagets rapporter inte skulle stämma överrens med verkligheten och att VD samt Ordförande, Lee Yip Kun Solomon, ska ha gjort sig skyldig till bedrägeri. Det finns dock inget som styrker detta. Hursomhelst, det är många varningsklockor som ringer och bara en sådan sak som försöken att notera sig på Nasdaq, utan att lyckas, kan vara skäl nog för en riskavert investerare att hålla sig borta.

Vi tycker inte att att aktien är köpvärd av anledningen att de största riskerna som vi ser med bolaget är inte huruvida man lyckas leverera lönsam tillväxt i en snabbväxande bransch (och att värderingen är väldigt låg), utan snarare att det finns så många andra faktorer som skapar osäkerhet.

Det är svårt som investerare att veta vad man köper och det är inte helt enkelt att få grepp om hur dynamiken på marknaden, samt i bolaget, faktiskt fungerar i realiteten.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.