Home > Ska Handelsbanken orka fortsätta sin uppgång?

Ska Handelsbanken orka fortsätta sin uppgång?

Handelsbanken ligger i en uppåtgående trend. Nu befinner sig dock aktien strax under starka motståndsområden samt visar en del svaghetstecken. Flytta därför gärna upp dina stop losser så tajt som möjligt.

Handelsbanken har i vinter fått ett antal köpsignaler och har kommit in i en tydlig uppåt trend. Se också vår analys av Handelsbanken den 21 oktober.

Till och med den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har börjat vända uppåt, vilket är ganska ovanligt för aktierna på Stockholmsbörsens lista för stora bolag. Den korta trenden är uppåtriktad sedan i december.

Handelsbanken fick sin senaste köpsignal när aktien gick över ett motstånd vid ca 226 kr. Handelsbanken börjar nu dock komma upp i ganska tuffa motståndområden som vi har strax ovanför nuvarande kurs.

Handelsbanken, som i skrivande stund handlas i 225,4 kr, har ett motstånd vid ca 229 kr som kommer från toppen år 2010 och vid ca 240 kr som var toppkursen år 2006. Se månadsdiagrammet nedan.

Handelsbanken (Månadsdiagram)
Handelsbanken (Månadsdiagram)

Dessa motstånd på 229 kr respektive 240 kr är det inte självklart att aktien klarar att etablera sig över någon längre tid. Skulle så ske får aktien i och för sig mycket intressanta köpsignaler, men med tanke på de många svaghetstecknen som vi fått i andra aktier och i olika index så kan det vara bra att iakta viss försiktighet även i en sådan relativt stark aktie som Handelsbanken.

Stochastic- och MacD-indikatorerena har visat en negativ divergens jämfört med aktiekursutvecklingen. Se dagsdiagrammet nedan. Det innebär att när aktiekursen når toppar på allt högre och högre nivåer så får indikatorerna toppar på lägre och lägre nivåer.

MacD-indikatorn har dessutom fått säljsignaler trots aktiekursens uppgång. Indikatorerna ger alltså tydliga varningssignaler om att trenden tappar i styrka.

Får aktien sedan ”vanliga” säljsignaler i aktiekursdiagrammet så förstärks dessa av indikatorernas signaler.

Handelsbanken har ett stödområde vid ca 220-222 kr från några uppåtgående trendlinjer samt horisontella stödnivåer vid ca 215-217 kr respektive ca 209 kr. Aktien får säljsignaler om den stänger under dessa nivåer.

Köper man Handelsbanksaktien på de köpsignaler som aktien tidigare fått rekommenderar vi att man gör det i relativt begränsade positionsstorlekar.

Detta på grund av att aktien befinner sig strax under starka motstånd, vi har varningar från indikatorerna och vi har fått så många svaghetstecken från andra delar av aktiemarknaden. Sätt i så fall gärna en tajt stop loss.

Skulle Handelsbanken i ett senare läge etablera sig över 240 kr så kan man i så fall sedan öka på positionen.

Vilken stop loss kurs som är lämplig är beroende på ens egen risknivå. Vill man vara extra försiktig sätter man en stop loss om aktien stänger under 219 kr. Vill man ta lite större risk sätter man stop lossen till om aktien stänger under 215 kr eller 209 kr.

Att ta position
Handla Handelsbanken för uppgång med tex. Citi First LONGSHB AM CIT*
Handla Handelsbanken för nedgång med tex. Citi First SHORTSHB AJ CIT*
Handelsbanken (Dagsdiagram)
Handelsbanken (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto