Home > Ska Hemtex vända den långsiktiga nedtrenden?

Ska Hemtex vända den långsiktiga nedtrenden?

Hemtex noterar att 2012 har börjat i samma positiva trend som den föregående halvårsperioden. Försäljningsutvecklingen i jämförbara butiker har förstärkts under kvartalet och uppgick till 13 procent i Sverige samt 23 procent i Finland, vilket gjorde att nettoomsättningen ökade med 4,9 procent under första kvartalet.

Det skriver Hemtex i sin delårsrapport.

Bolaget har nu förhoppningar om att ett kraftigt negativt år för svensk heminredningshandel går mot sitt slut.

”Jag vill dock understryka att marknadsläget är svårbedömt och vi kan därför inte förvänta oss en positiv draghjälp i ett kortare perspektiv”, säger tillförordnat vd Peder Larsson.

Hemtex redovisar ett resultat efter skatt på -37,3 miljoner kronor för det första kvartalet (-53,7). Nettoomsättningen uppgick till 196 miljoner kronor (187) och i jämförbara butiker var försäljningsförändringen +15 procent (-23).

Bruttomarginalen uppgick till 55,4 procent (56,9).

Aktiekursen hade en minst sagt negativ utveckling under 2011, men har under innehavande år återhämtat sig. Den tekniska trendindikatorn, MA-200, som speglar den längre trenden har därmed börjar flacka av. Dessutom har MA-20 vänt uppåt och effektuerat en ”Golden Cross”.

Hemtex (daily chart)
Hemtex (daily chart)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.