Home > Skakig inflation under de kommande månaderna

Skakig inflation under de kommande månaderna

Kommer Fed lyckas skapa högre inflationsförväntningar under den kommande perioden?

Förra torsdagen släpptes konsumtionsprisindexet (CPI) i USA. Indexet visade en minskning på 0% på månatlig basis, från föregående 0,2% efter förväntningar på 0,1%. Core-CPI, vilket är den del av rapporten som inte inkluderar livsmedels- och energipriset, visade på liknande resultat.

Med tanke på att Fed har inflation som en del av sitt mandat, och att de mitt under pandemin förändrade sitt inflationsmål till ett genomsnittligt mål kan man undra vad det är som egentligen sker med detta index. Kommer Fed förlita sig helt och hållet på att bekämpa pandemin nu, och sen fokusera på inflationen senare?

Vissa investerare, som legendariska Stanley Druckenmiller, har flera gånger offentligt konstaterat att han är orolig över inflationen i USA under de kommande fem till sex åren. Om så är fallet är det inte något som kan synas ännu.

USA: CPI-inflation. Källa: Oxford Economics

Desinflation under 2021

Det är ingen som säger att inflationen kommer stiga under de kommande åren. Istället är det nu viktigt för traders och investerare att förstå skillnaden mellan olika typer av inflation.

Alla har exempelvis hört talas om hyperinflation. Detta är vad som skedde i Venezuela, Zimbabwe, Argentina och Turkiet där pengarna snabbt förlorade sitt värde.

Desinflation är en minskning av inflationstakten. Desinflation kan fortfarande visa på inflation, men takten rör sig från högre inflation mot lägre inflation. När inflationen går från 6% till 4% kallas det desinflation.

Slutligen har vi deflation, vilket är när inflationen når under noll. Av dessa tre är deflation det svåraste att bekämpa med traditionella penningpolitiska verktyg. Som vi har sett under de senaste åren är detta även något som är svårt att bekämpa med mindre konventionella verktyg (exempelvis kvantitativa lättnader).

Enligt en studie av Oxford Economics kommer desinflation bli ett tema under 2021. Mer specifikt kommer inflationen antagligen stiga över 2,5% under årets första hälft, för att sedan minska mot 1,5% under den andra halvan av 2021.

Dessa scenarier är dock väldigt svåra att förutspå korrekt. Inflation, som vi har sett flera gånger, beror på många olika faktorer. En sådan faktor är oljepriset. Andra faktorer är bland annat penningtillförsel och konsumtionsvanor.

Allt sammantaget kommer framtida inflation bero på hur pandemin utvecklar sig. Just nu lär höga inflationsnivåer endast dyka upp om världen klarar av att hantera pandemin. Fram till dess är det mer troligt att den ligger runt noll och under noll.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.