Home > Skanska stiger kraftigt efter rapport

Skanska stiger kraftigt efter rapport

Intäkterna summerade till 28.161 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 26.548 miljoner.

Även orderingången kom in bättre än väntat.

Norge är fortsatt den tydligt starkaste marknaden i Norden för Skanska, med väldigt många infrastrukturprojekt och en positiv bostadsmarknad. Sverige är stabilt medan Finland har fortsatt att försvagas. Den bilden förväntas samtidigt sammantaget bestå under 2013.

Det säger vd Johan Karlström till Nyhetsbyrån Direkt.

”Norge kommer vara fortsatt starkt, Finland ytterligare svagare och i Sverige ser vi en jämn marknad framöver. I Finland gäller det alla segment, även bostadssidan. Vad gäller bostadssidan i Sverige ser vi något mer positivt på den. Vi ser en något ökad försäljning i framför allt Stockholm men även i Göteborg”, säger Johan Karlström.

I Sverige redovisades förbokade bostadsförsäljningar som sålda i takt med att Skanska startat upp nya bostadsprojekt.

”Vi arbetar oss tillbaka lönsamhetsmässigt. Vi har haft en hyfsat god försäljning under det första kvartalet, beroende på att vi startat flera projekt”, säger Johan Karlström.

Skanskas mål inom bostadsutvecklingen är att jobba sig upp till 10 procent i rörelsemarginal och 10 procent i avkastning på sysselsatt kapital.

”Det kommer att ta ett antal år innan vi är där, men vi är på väg dit”, säger Skanskas vd utan att vilja ge någon målangivelse i tid.

I det första kvartalet var Skanskas rörelsemarginal 5,8 procent inom bostadsutvecklingen.

Skanska dagsdiagram
Skanska dagsdiagram

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto