Home > Skatt och penningpolitik bör ses över för att hantera risk enligt FI.

Skatt och penningpolitik bör ses över för att hantera risk enligt FI.

Det krävs ett samlat grepp för att hantera de förhöjda riskerna med hushållens skuldsättning. Det gäller skattepolitiken men även penningpolitiken där Riksbanken bör ta sig en funderare på vad deras hållning innebär.

Det sade Finansinspektionens (FI) generaldirektör Erik Thedéen vid en pressträff på torsdagen, där han presenterade Stabilitetsrapporten.

”Vi har ett uppdrag att värna makroekonomisk balans, och det uppdraget är så utmanande att det krävs en samlad politik”, sade han.

Han konstaterade att FI har ansvar för finansiell stabilitet och makrotillsyn, men att andra aktörers policy även påverkar, som riksdag, regering och Riksbanken.

Bland dessa aktörer finns en bred samsyn att det finns risker med den höga skuldsättningen. Det exceptionella läget med hög skuldsättning, låga räntor och fullt resursutnyttjande gör ändå att det nu är dags att prata mer om en samlad politik, och inte bara vad varje aktör gör enskilt inom sitt område.

”Vi kan hamna i ett läge där vi har målkonflikter och vi har skäl påpeka detta. Det finns en risk att vi (från FI:s håll) under 2017-2018 inte kan införa rimliga åtgärder för att hantera detta”, sade han.

På politiksidan anser han att skattereglerna motverkar FI:s ansträngningar, och att man därför bör se över ränteavdragen men också uppskovsregler och reavinstskatter för att öka utbudsläget på bostadsmarknaden. Det är regelsystem som antagits för länge sedan men som har en stark verkan nu.

FI har infört amorteringskrav men vill inte gå för hårt fram så att det i sig skapar nya risker. Det finns en paradox i att FI antas skruva åt så hårt att det får effekt på upplåningen samtidigt som andra områdens politik motverkar detta.

För Riksbankens del tycker han att de bör ”pröva tanken” på hur penningpolitiken fungerar idag med hög utlåningstakt och fullt resursutnyttjande. Detta är inget kontroversiellt, Riksbanken har också påtalat dessa risker.

Det ska inte tolkas som att han uttryckligen tycker att Riksbanken gör för mycket, eller bör höja räntan. Men det finns en internationell debatt om att vi har ett läge där risker ökar och skulder byggs upp, och där olika centralbanker kommit till olika slutsatser och en del tar hänsyn till detta.

”Riksbanken bör fundera på det penningpolitiska upplägget. Jag väcker den frågan”, sade Erik Thedéen.

Han sade att fortsatta diskussioner bör ske i det finansiella stabilitetsrådet, som har sitt nästa möte den 7 december. Där ingår förutom FI, regeringen och Riksbanken även Riksgälden.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto