Home > SKF får svalt mottagande och sänkta riktkurser efter rapport

SKF får svalt mottagande och sänkta riktkurser efter rapport

SKF:s niomånadersrapport fick ett svalt mottagande på tisdagen med en kursnedgång på nästan 5 procent.

Analytikerreaktionerna speglar detta, och ett par riktkurssänkningar syns medan rekommendationerna än så länge upprepas. Att utsikterna inte höjdes är ett tema, ett svagt Nordamerika och valutamotvind ett par andra.

Axplock ur analytikerkommentarerna:

* Credit Suisse (underperform, riktkurs 155 kronor, rubrik ”Sobering Q3”): den försiktiga inställningen till SKF behålls, då rådande aktiekurs bygger på en bättre utveckling än vad rapporten ger fog för. Estimaten höjs dock något på grund av förvärvet av börsnoterade amerikanska Kaydon, ett förvärv vars acceptperiod gick ut natten till onsdagen och därmed alltså inte var klart när analysen skrevs, men där SKF publicerade ett pressmeddelande på morgonen med innebörden att förvärvet väntas slutföras under onsdagen.

Jämfört med historiken är SKF:s nuvarande värdering något hög: historiskt har aktien handlats med 10-15 procents rabatt mot verkstadssektorn sett till ev/ebita-multiplar, medan den nu ligger på 5 respektive 12 procent för 2014 och 2015.

* Deutsche Bank (köp, riktkurs sänks till 205 från 210 kr, rubrik ”Fördröjd återhämtning”): rapporten var visserligen svagare än väntat, men köprekommendationen upprepas – ”vi har bara flyttat vår förväntan på återhämtning ett kvartal åt höger”. Den stundande konjunkturuppgången plus självhjälp anges som det huvudsakliga skälet att äga SKF, även om det cykliska elementet nu tycks komma in senare än vad Deutsche Bank hade hoppats på.

Bland rapportens enskildheter noteras ett svagt Nordamerika, och att fordon håller uppe medan övrig industri inte återvänt till tillväxt.

* Morgan Stanley (underweight, riktkurs sänks till 174 från 178 kronor, rubrik ”FX and absence of a short cylical pickup key issues”): Volymerna vänder upp, men utsikterna för det fjärde kvartalet är återhållsamma och Morgan Stanleys hopp om uppsving besannades inte. Då estimaten bygger på att företaget når sitt marginalmål för 2015 är förhållandet mellan risk och avkastning oattraktiv, och underviktrekommendationen upprepas.

För rapportperioden som helhet tycks valuta kunna bli ett nyckeltema, och Morgan Stanley noterar att SKF:s valutamotvind huvudsakligen berodde på dollar och till dollarn knutna valutor.

* SEB (behåll, 190 kr, rubrik ”Stronger traction needed to lift the share”): Drivkraften i europeiska industrisektorn tynger SKF, liksom USA:s politiska osäkerhet. Att estimaten liksom riktkurs och rekommendation lämnas oförändrade beror på att Kaydonförvärvet räknas med.

* Redburn (neutral, riktkurs 170 kr, rubrik ”Uncle Sam defers to the Red Dragon”): Trots att marginalerna kan vara på väg att lyfta är det svårt att bli alltför upphetsad givet nuvarande värdering. En positiv överraskning på volym-, pris- och mixnivå är osannolik under nästa år, då industridivisionerna kan tänkas tyngas av utmaningar inom fordonsverksamheten.

Trots att Asien och efterfrågan på fordonsrelaterade produkter var bättre än väntat kom resultaten in sämre än väntat på grund av USA, industridivisionerna och distributörer, konstaterar Redburn. USA var svagt på grund av gruv, bygg, personbilar och distributörer.

* Nordea (köp, riktkurs 200 kr, rubrik ”No change to medium-term view after Q3): Rapporten var svagare än Nordea (och konsensus) hade väntat sig, men den långsiktiga synen har inte förändrats, och Nordea hänvisar till undersökningar bland kunder (”channel check”) och makroindikatorer som tecken på pågående förbättringar för SKF. Estimaten sänks något, men en stabil tillväxt under det fjärde kvartalet väntas, liksom en god tillväxt och lönsamhetsutveckling under 2014-2015.

Vid 16-tiden på onsdagen hade SKF stigit 1,1 procent till 173:70 kronor, samtidigt som OMXS30 var ned 0,1 procent.

Rent tekniskt är primärtrenden stigande hos SKF-aktien. Primärtrenden representeras nedanför av MA-200 i dagsdiagrammet och MA-40 i veckodiagrammet.

SKF (Dagsdiagram)
SKF (Dagsdiagram)
SKF (Veckodiagram)
SKF (Veckodiagram)

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto