Home > SKF meddelar att lägre efterfrågan fortsätter

SKF meddelar att lägre efterfrågan fortsätter

Det framgår av ett pressmeddelande där SKF lanserar nya sparåtgärder.

För att spegla den lägre efterfrågan minskades tillverkningen mer än planerat vilket resulterade i att varulagren minskades med över 600 miljoner kronor, säger vd Tom Johnstone i en skriftlig kommentar.

För det fjärde kvartalet 2012 kommer SKF att rapportera omstruktureringskostnader på 200 miljoner kronor som ett första steg i programmet och ytterligare 100 miljoner kronor för nedskrivningar av tillgångar. Den årliga besparingen från detta första steg kommer att bli 150 miljoner kronor när det är fullt genomfört under andra halvåret 2013. Omkring 550 personer kommer att beröras främst i Ukraina, Italien, Sverige och USA.

Åtgärderna är en påbyggnad av den strategi och de långsiktiga finansiella mål som lanserades 2010 av SKF koncernen, och som baserades på initiativ för lönsam tillväxt och kostnadsreduktion i verksamheten.

”Baserat på dagens mer utmanande affärsklimat så har SKF-koncernen beslutat att utöka och påskynda programmet med aktiviteter för kostnadsreduktion. Syftet är att sänka den årliga kostnadsbasen med 3 miljarder kronor till slutet av 2015”, heter det.

Programmet består i huvudsak av konsolidering av tillverkningen mellan orter, förflyttning av produktion från Västeuropa till Östeuropa, Asien, Latinamerika, optimering och produktivitetsförbättringar inom tillverkning och leveranskedjan, konsolidering av och effektivitetssförbättringar i administration och övriga stödfunktioner, samt reducering av inköpskostnader.

Den totala kostnaden för programmet kommer att uppgå till ungefär 1.5 miljarder kronor för åren 2012 till 2015. Åtgärderna kommer att påverka cirka 2.500 personer i huvudsak genom tidigare pensionsavgångar och andra frivilliga och överenskomna neddragningar.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto