Home > SKF: resultatet före skatt 6% sämre än väntat

SKF: resultatet före skatt 6% sämre än väntat

Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.882 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

I resultatet ingår engångsposter om cirka -140 miljoner kronor, främst för åtgärder som togs för att minska kostnaderna i Tyskland. Analytikerna hade väntat sig engångsposter på -166 miljoner kronor.

Det betyder att SKF:s resultat var 6 procent sämre än förväntat, enligt SME Direkt.

SKF:s försäljning låg på 17.174 miljoner kronor (16.712). Analytikerna hade räknat med en försäljning på 17.031 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, inklusive engångsposterna, uppgick till 2.053 miljoner kronor (2.623). Här var 2.049 miljoner kronor väntat.

Rörelsemarginalen landade därmed på 12,0 procent (15,7), mot väntade 12,0 procent.

Nettoresultatet blev 1.217 miljoner kronor (1.709) och per aktie 2:67 kronor (3:76). På dessa punkter låg SME-förväntningarna på 1.285 miljoner kronor respektive 2:82 kronor.

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under tredje kvartalet 2012 kommer att vara relativt oförändrad för koncernen, jämfört med andra kvartalet i år.

Det framgår av delårsrapporten.

Även jämfört med tredje kvartalet i fjol bedöms efterfrågan bli relativt oförändrad under årets tredje kvartal.

Tillverkningsnivån bedöms vara något lägre under det tredje kvartalet, jämfört med det andra kvartalet i år.

Efterfrågan under tredje kvartalet jämfört med det andra förväntas bli något lägre i Europa, relativt oförändrad i Asien och Nordamerika och högre i Latinamerika.

För affärsområdena väntas efterfrågan i det tredje kvartalet, jämfört med det andra kvartalet, bli något lägre för Automotive och relativt oförändrad för Strategic Industries samt RSS.

Det är sannolikt att EU-kommission bötfäller SKF i den pågående utredningen om konkurrensbrott.

”Med hänsyn till utredningens beskaffenhet kommer bötesbeloppet sannolikt att påverka koncernens resultat och kassaflöde i väsentlig grad”, skriver SKF.

Bolaget kan inte säga när den sådan effekt kan komma att redovisas.

Det var den 8 november i fjol SKF meddelade att EU- kommission höll på att utreda otillåtet samarbete med bolagets konkurrenter, däribland Schaeffler.

Maximalt kan kommissionen i sådana här fall utdöma böter på 10 procent av ett företags totala årliga omsättning. Eventuella bötesbelopp fastställs bland annat med utgångspunkt från varaktigheten av konkurrensbrottet, omfattningen av brottet och skadan för kunder och resten av ekonomin.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto