Home > SKF spår lägre efterfrågan

SKF spår lägre efterfrågan

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under fjärde kvartalet 2012 kommer att vara något lägre för koncernen, jämfört med tredje kvartalet i år.

Det framgår av delårsrapporten. Jämfört med fjärde kvartalet i fjol bedöms efterfrågan bli lägre under årets fjärde kvartal.

Tillverkningsnivån bedöms vara något lägre under det fjärde kvartalet, jämfört med det tredje kvartalet i år. Efterfrågan under fjärde kvartalet jämfört med det tredje förväntas bli något i Europa, Asien samt i Nordamerika och relativt oförändrad i Latinamerika.

Endast för ett av SKF:s huvudsakliga kundsegment, flygindustrin, pekar den sekventiella efterfrågetrenden uppåt. Efterfrågan i detta segment, som står för cirka 5 procent av bolagets omsättning, väntas vara något högre i det fjärde kvartalet i förhållande till det tredje.

För bilar och lätta fordon samt för järnvägsindustrin, sammantaget motsvarande cirka 17 procent av intäkterna, är SKF:s efterfrågepilar riktades sidledes.

SKF tappade betydligt mer volym än väntat under det tredje kvartalet men lyckades ändå redovisa en marginal i linje med förväntningarna och det är det som räddar aktien.

Det menar en analytiker Nyhetsbyrån Direkt har pratat med.

Han pekar på att SKF:s volymer backade med 5 procent under kvartalet, väntat var -2,8 procent. Dessutom kommer efterfrågan bli ännu något lägre i det fjärde kvartalet. Det fanns förhoppningar om att SKF skulle förutse en oförändrad efterfrågan.

”I den positiva vågskålen kan man väl säga att marginalen var förvånansvärt motståndskraftig med tanke på det kraftiga volymtappet vi ser, vilket enligt mig gör att aktiekursen hålls uppe”, säger analytikern.

Noterbart är att rörelseresultatet för Regional Sales & Service lyfts av en reavinst om cirka 75 miljoner kronor från försäljningen av en distributörsverksamhet. Denna post ska dock inte ha påverkat rörelsemarginalen på koncernnivå, enligt besked från SKF:s ir-avdelning.

Aktiekursen har haft stora intradagsrörelser och handlas i skrivande stund till 148,40 kr, vilket motsvarar en uppgång med 2,34 procent. Detta är vid taket av tradingintervallet 140 kr – 148 kr. Den medellånga trenden (MA-50) är uppåtriktad.

SKF (dagsdiagram)
SKF (dagsdiagram)

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto