Home > SKF stiger på rapport, bolaget tror på högre efterfrågan

SKF stiger på rapport, bolaget tror på högre efterfrågan

Kullagerbolaget SKF som rapporterade på tisdagen stiger på tisdagen efter att bolaget spår högre efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det första kvartalet 2014 samt att bolaget aviserat om en prishöjning om 3 procent.

Vad gäller resultatet redovisade SKF ett resultat före skatt på -1.760 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013. Detta var sämre än väntade -1.602 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

SKF:s försäljning låg på 16.430 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 16.188 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -1.547 miljoner kronor. Här var -1.375 miljoner kronor väntat.

Utdelningen föreslås bli 5:50 kronor per aktie (5:50), att jämföra med förväntade 5:46 kronor.

SKF:s resultat för det fjärde kvartalet tyngdes av 3,35 miljarder kronor i engångskostnader, i linje med vad som meddelades i bolagets vinstvarning den 20 december.

SKF spår i sin bokslutskommuniké att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det första kvartalet 2014 kommer att bli något högre för koncernen jämfört med föregående kvartal.

Det är en höjning jämfört med niomånadersrapporten, då en relativt oförändrad efterfrågan förväntades.

B-aktien svängde till efter bokslutet och noterades till 170,50 kr kring kl 13.30, vilket motsvarade en uppgång på 1,25 procent för dagen.

Ur ett tekniskt perspektiv handlas aktien i en långsiktigt stigande trend strax ovanför en viktig stödnivå vid 165 kr. En etablering nedanför 165 kr skulle indikera en vidare nedgång 150 kr.

SKF handlas på Stockholmsbörsen med symbol SKF B. Position kan även tas genom certifikat. Denna månad erbjuder Societe Generale courtagefri handel på sina certifikat för Avanza Banks och Nordnets kunder.

Lär mer om certifikat hos Societe Generale.

SKF
SKF

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto