Home > SKF tynger verkstadssektorn efter vinstvarning

SKF tynger verkstadssektorn efter vinstvarning

Bolaget meddelade meddelat att det räknar med en något svagare efterfrågan på sina produkter och tjänster under andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

SKF meddelar att efterfrågan under det andra kvartalet väntas hamna på samma nivå som första kvartalet i år. Tidigare har bolaget sagt att efterfrågan under andra kvartalet ska vara något högre än första kvartalet.

Enligt SME Direkt hade analytikerna räknat med att försäljningsvolymen andra kvartalet skulle öka med 1,2 procent, jämfört med andra kvartalet i fjol.

SKF:s försäljning andra kvartalet väntades uppgå till 17,5 miljarder kronor, enligt SME Direkt. Det skulle motsvara en total tillväxt på 5 procent andra kvartalet, jämfört med andra kvartalet i fjol. I den tillväxten ingår även parametrar som prismix, struktur och valutaeffekter.

SKF:s varning för en något svagare volymutveckling beror på en svagare utveckling av bolagets försäljning i Västeuropa och Asien än vad SKF förväntade i början av kvartalet.

”I Europa berörs de flesta industrier och även om vissa sektorer, så som flygindustrin och förnyelsebarenergi utvecklas bra för oss, är min bedömning att den generella efterfrågeutvecklingen reflekterar vad som händer på den finansiella marknaden samt den generella osäkerheten,” säger Tom Johnstone, vd för SKF.

I Asien såg SKF vissa förbättringar i försäljningen under första kvartalet och en bit in i andra.

”Efterfrågan i Asien, först och främst i Kina, hade dock behövt fortsätta att förbättras, vilket ännu inte har skett”, säger Tom Johnstone.

SKF i Asien har även märkt av en viss försämring i försäljningen i Indien, vilken också här visar sig på bred bas och reflekterar den generellt svaga efterfrågan.

”Allmänt ser jag en mer osäker efterfrågan globalt, men baserat på vad som hänt under andra kvartalet är det ingen överraskning”, säger Tom Johnstone.

SKF har vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader i Tyskland genom att introducera program i form av avtalspensioner och andra frivilliga avgångar.

Programmen är under införande och förväntas minska arbetsstyrkan med cirka 400 personer, vilket ger en årlig kostnadsbesparing om cirka 170 miljoner när de är fullt genomförda 2016.

Under 2013 beräknas besparingarna uppgå till cirka 120 miljoner.

Den totala kostnaden för programmen beräknas uppgå till cirka 170 miljoner. Största delen förväntas kunna tas upp som en engångskostnad under andra kvartalet och berör affärsområdet Industrial Market, Strategic Industries.

SKF:s vinstvarning tyngde verkstadssektorn på Stockholmsbörsen. Sandvik tappade 2,8 procent medan Atlas Copcos A-aktie noterades 2,1 procent lägre.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.