Home > SKF:s kapitalmarknadsdag gladde analytiker

SKF:s kapitalmarknadsdag gladde analytiker

Analytikerna tycks överlag vara positivt inställda till vad de fick med sig vid SKF:s välbesökta kapitalmarknadsdag i Göteborg på tisdagen, där utsikterna om oförändrad efterfrågan inför det tredje kvartalet upprepades och där affärsområdeschefer presenterade sina verksamheter.

Det tyder tre åhörarkommentarer på, samtliga publicerade på onsdagen av investmentbanker med en neutral rekommendation till kullagerbolagets aktie.

* Société Générale (behåll, riktkurs 180 kronor) höjer sina vinstprognoser för 2013 med 2 procent och 4 procent därefter, i ljuset av bättre momentum och positiva kommentarer inom Automotive. Banken anser att kapitalmarknadsdagen var informativ, ”även om vi saknar finansiella detaljer kring sparprogrammet och bolagets huvudsakliga mål (servicetillväxt, att få ut mer värde, etc)”.

Den franska banken noterar även att även om vd upprepade sin sekventiella prognos om oförändrad efterfrågan lät divisionscheferna mer positiva, och med allt bättre inköpschefsindex tycks det råda uppsidesrisker för prognosen.

* Nomura (neutral, riktkurs 175 kronor) listar fyra informationspunkter som gladde banken: den uppskjutna upphandlingen på kinesiska godsvagnar (nästan 30.000, enligt vad en enhetschef uppgav) har dragits igång; övergripande efterfrågan tycks utvecklas väl, med en gynnsam sommar; ingen förändring i efterfrågemönstret i BRIC-länderna trots bland annat svag makrostatistik; förbättrad utveckling inom vindkraftssegmentet och nya affärer på servicemarknaden där.

* Morgan Stanley (jämvikt, riktkurs 172 kronor) noterar att guidningen om oförändrad efterfrågan under det tredje kvartalet fortsätter med en positiv underton, och att tillverkningen nu sker i samma tempo som försäljningen varför lönsamhetseffekten av lagerminskningar nu kommer att vara begränsad. SKF:s ambition att höja den organiska tillväxten till 6-6,5 procent efter 1 procent under de senaste fem åren nämns, liksom en god utveckling inom Automotive-divisionen.

SKF-aktien stängde tisdagen oförändrad, och var ned 0,9 procent vid lunchtid på onsdagen, då OMXS30 handlades -0,3 procent.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto