Home > SKF:s värderingar nedjusterade inför rapport

SKF:s värderingar nedjusterade inför rapport

Analytikerna har under de senaste veckorna justerat ned sina prognoser för SKF:s tredje kvartal och en av kärnfrågorna inför den stundande rapporten är om de har hunnit ifatt en verklighet bestående av fallande makroindikatorer och en bekräftat svag europeisk fordonsmarknad.

I snitt tror analytikerna att SKF under delårsperioden har tappat 2,8 procent av volymerna i förhållande till tredje kvartalet i fjol, enligt SME Direkt. I SME Direkts augustisammanställning låg volymsnittet på -1,2 procent.

SKF:s prognos var att efterfrågan skulle vara ”relativt oförändrad”. Det är visserligen ett tänjbart begrepp, men åtminstone vissa estimat kan definitivt
sägas ligga utanför utrymmet i vd Tom Johnstones utsikter. Den mest pessimistiske analytikern tror på -6,5 procent.

Nordea, som ligger lite under volymsnittet, varnar inför rapporten.

”Vi ser en klar risk för besvikelse för det tredje kvartalet, inte på grund av SKF självt utan på grund av de utmanande makroförutsättningarna”, skriver Nordea.

Samtidigt väntas den totala tillväxten under perioden ha fått viss hjälp från de prishöjningar som enligt bolagets avsikter skulle börja gälla från och med juli. Vissa banker påpekar att det kan ha varit svårt att få gehör för dessa höjningar under rådande omständigheter. Snittestimatet för pris/mix för det tredje kvartalet ligger på +1,7 procent.

Det största volym- och intäktstappet väntas i division Automotive och det är följaktligen även denna division som spås stå för den största minskningen i rörelsemarginalen.

Koncernmässigt väntas rörelsemarginalen för det tredje kvartalet ligga på 12,4 procent, i så fall något ned från den underliggande nivån föregående kvartal och ned 2,6 procentenheter från motsvarande period i fjol. Nyckelfrågan enligt en till synes samstämmig analytikerkår är här hur mycket SKF vill dra ned sina lagernivåer, ett beslut som avgör effektmagnituden från det lägre kapacitetsutnyttjandet i produktionsanläggningarna. SKF:s prognos var att produktionsnivån skulle ligga ”något lägre” än under det andra kvartalet.

Behovet av lagerneddragningar leder tanken in på vad SKF tror om det fjärde kvartalet i förhållande till det tredje.

”Utsikterna blir ett gränsfall mellan ’i linje’ och ’något ned’ – vår bästa gissning är något ned”, skriver Danske Bank.

Noterbart är att rapporten för det tredje kvartalet kommer att landa i en annan rekommendationsmiljö än vad motsvarigheten för det andra kvartalet gjorde. Flera banker har på sistone dragit ned sina råd och nu har endast sju av 26 analytiker köp på aktien. Inför förra delårsbeskedet hade hälften av de analytiker som deltog i SME-sammanställningen köprekommendation.

SKF (dagsdiagram)
SKF (dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto