Home > Skilda åsikter bland Fedledamöterna om när balansräkning ska minskas.

Skilda åsikter bland Fedledamöterna om när balansräkning ska minskas.

Meningarna är delade bland Fedledamöterna om när det kan vara dags att inleda en neddragning av balansräkningen, och åsikterna går också isär om utsikterna för inflationen och hur det ska påverka framtida räntehöjningar.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 13-14 mars, då ränteintervallet höjdes med 0,25 procentenheter, till 1,00-1,25 procent, skriver Bloomberg News.

Flera Fed-medlemmar hade önskat att processen att minska balansräkningen skulle påbörjas inom några månader medan andra ville vänta tills senare i år i väntan på ekonomiska förändringar.

Ledamöter som ville se en tidigare minskning av balansräkningen anförde att kommitténs kommunikation har förberett allmänheten på en sådan åtgärd. Andra, som vill vänta med att inleda neddragningen till senare i år, framhöll att det skulle ge ytterligare tid för att utvärdera utsikterna för den ekonomiska aktiviteten och inflationen.

Det framhölls också att en snar förändring i reinvesteringspolicyn skulle kunna misstolkas som en signal om att kommittén skiftat över mot en mindre gradvis hållning till policynormaliseringen överlag.

Protokollet visade också att flertalet ledamöter den senaste tidens svaghet i prisdata främst speglar tillfälliga faktorer, som sänkta priser för mobiltelefoni och receptbelagda läkemedel, och att detta inte betyder mycket för inflationsutsikterna på medellång sikt.

Flera ledamöter uttryckte dock oro för att framstegen mot inflationsmålet, 2 procent, kan ha bromsat in och att den senaste tidens svagheter i inflationen kan bli bestående.

Några ledamöter uttryckte också oro för att en nedgång i arbetslösheten, mot nivåer väl under vad som anses vara långsiktigt hållbara, kan innebära risker för finansiell instabilitet eller en kraftigt ökad inflation som kan kräva en snabb policyåtstramning, vilket i sin tur kan leda till en nedgång i ekonomin.

Dessa ledamöter noterade också att de finansiella förhållandena, enligt vissa mått, hade lättats upp trots att Fed börjat minska på policyackommoderingen, och att marknadsaktörer fortsatt räknade med ytterligare steg för att strama åt policyn.

Några ledamöter noterade också att även om vinsterna i företagen utvecklas starkt så är värderingen på aktiemarknaden hög i förhållande till normala värderingsmodeller.

Vissa ledamöter noterade vidare att ökad risktolerans bland investerare kan bidra till förhöjda tillgångspriser mer generellt. Ett fåtal ledamöter befarade att den dämpade volatiliteten på marknaderna, i kombination med låga riskpremier, kan leda till ökade risker mot den finansiella stabiliteten.

Enligt ledamöternas bedömning bör dock effekterna på de finansiella förhållandena av ett eventuellt besked om att normaliseringen av Feds balansräkning ska inledas bör bli begränsade.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto