Home > Skuldtaket i USA: Det bli en exponentiell resa!

Skuldtaket i USA: Det bli en exponentiell resa!

”Det fiskala stupet” är ett samlingsnamn på  en mängd lagar som ifall de inte ändras innebär skattehöjningar och statliga nedskärningar som skulle leda till en minskning av budgetunderskottet i USA. Politikerna är rädda att dessa åtgärder kan få USA i recession igen, och med all rätt.

USA har inget annat val än att konstant spendera mer ifall man vill upprätthålla nominell tillväxt.  På samma sätt måste skuldtaket kontinuerligt höjas för att det ska bli nominell tillväxt. Att försöka betala av skulden skulle innebära att en stor del av kreditmängden försvinner vilket resulterar i deflation, då en stor del av skulderna försvinner på precis samma sätt de skapades av bankerna om de skulle betalas av: Ur tomma luften!

Sanningen är dock att USA blev bankrutt ett kort tag efter att  Federal Reserve tilläts få monopol på dollarutgivningen.

Orsaken till detta kan exemplifieras med ett enkelt exempel:

Om man antar att det inte fanns några dollar i systemet innan och USA behöver 100 miljoner händer följande: USA ger ut statsobligationer för 100 miljoner som köps av Federal Reserve som rätt och slätt trycker upp dessa 100 miljoner dollar, antingen i sedlar eller dess elektroniska motsvarighet. Då det utgår ränta på obligationerna måste USA antingen göra en betalningsinställelse (Det finns ju bara 100 miljoner i systemet än så länge, så hur ska de kunna betala räntan?) eller ständigt låna mer av Federal Reserve för att kunna betala. Detta bevisas ännu mer av att  större delen av statsskulden USA är skyldig är skulder till Federal Reserve. (I Sverige får ovanstående inte ens ske då staten enligt Maastrichtfördraget måste låna bankernas skulder på pengar vilket är ännu värre.)

USA har i realiteten två val under det nuvarande systemet: Göra en total betalningsinställelse eller ständigt låna mer. Tittar man på skuldökningstakten kan man ana att mönstret liknar en exponentialfunktion! Det är vägen till hyperinflation!

Det finns dock en relativt enkel lösning på problemet som har föreslagits av många: Möjligheten för USA:s regering att trycka upp platinamynt med ett högt nominellt dollarvärde själva och betala av skulderna på så sätt utan att behöva låna pengar av Federal Reserve. Detta har dock motverkats av politikerna. Abraham Lincoln försökte göra någonting likadant och alla vet hur det gick för honom.

Ett annat intressant sammanträffande är att guldprisutvecklingen följer skuldtaksökningen i USA! Orsaken till detta är nog väldigt logisk: Guld har behållit sin köpkraft över tid. I takt med att  mer pengar och skulder skapas blir värdet på de pengar som redan finns allt mindre vilket resulterar i att guldpriset stiger. Med andra ord är dagen då världens regeringar på riktigt försöker minska sin skuldbörda eller då skulderna minskar dagen då man bör se om sitt guldinnehav!

Gold to Rise if Debt Limit Increases
Gold to Rise if Debt Limit Increases
Amerikanska skuldtaket i miljarder
Amerikanska skuldtaket i tusentals miljarder $
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto