Home > Skulle negativ ränta i USA kunna rädda världsekonomin?

Skulle negativ ränta i USA kunna rädda världsekonomin?

För inte så länge sedan var tanken att en centralbank skulle skapa negativ ränta vara absurd. Men nu är vi här. Året är 2020 och vi befinner oss mitt i den största ekonomiska krisen i modern historia, och negativ ränta är redan här.

När ekonomin presterar bra höjer centralbankerna räntan för att vinna kampen mot en potentiellt stigande inflation. Kommersiella banker avskräcks från att låna till både privatpersoner och företag då den monetära policyn blir allt mer åtstramande. Men motsatsen sker under en kris – centralbankerna sänker räntan för att motivera kommersiella banker att låna ut pengar. Då kallar vi den monetära policyn expansiv.

Traditionellt sett räcker det ofta att byta ränteskillnaden mellan olika valutor när man köper och säljer på olika marknader. Därför utmanar själva tanken om negativ ränta både investerare och monetära beslutsfattare.

Ett exempel: JPY

Bank of Japan var en av de första att introducera negativ ränta på sina reserver. Med andra ord hade kommersiella banker i Japan med överskott två alternativ – antingen att låna ut pengar till den verkliga ekonomin eller att parkera pengarna i Bank of Japan, och betala ränta. Tanken var så klart att stimulera de kommersiella bankerna att hålla i pengarna.

För en valuta har detta en utspädande effekt då mängden pengar plötsligt ökar. JPY steg i värde i över sex månader efter att Bank of Japan initialt introducerade negativa räntor. USDJPY-paret, vilket är det mest relevanta paret, föll från 120 till 100 under denna period.

Kommer den amerikanska centralbanken köra på negativ ränta?

Alla stora centralbanker har sänkt sin ränta avsevärt, och samtliga använder sig av diverse lättnadsåtgärder.

I en del ekonomier, som i EU och i Schweiz, har negativ ränta existerat i flera år. Ytterligare lättnadsåtgärder kommer istället via olika program som är menade att stimulera ekonomin.

Många ekonomer menar att amerikanska centralbanken bör testa negativ ränta. Den starkare dollarn tenderar att snarare stjälpa än hjälpa på grund av sin status som världens reservvaluta. Negativ ränta på dollarn skulle kunna försvaga den och erbjuda viss lindring, framförallt på tillväxtmarknader.

Men om historien har lärt oss något så vore JPY-exemplet ett bra nog exempel att ifrågasätta denna logik. Till syvende och sist handlar detta om hur mycket folk litar på en valutas förmåga att generera värde, oavsett om räntan är negativ eller inte.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto