Home > Småbolagsanalys: ”Dags för uppvärdering i Midsona?”

Småbolagsanalys: ”Dags för uppvärdering i Midsona?”

Midsona är ett bolag som äger flertalet olika Nordiska varumärken och produkter inom detalj –och konsumtionshandeln där bl.a. Dalblads kosttillskott, Naturdiet, Friggs, Mygga och Alli återfinns i portföljen. Bolaget tillverkar, säljer och marknadsför sina produkter.

Peter Åsberg har varit VD sedan 2007 och har genom strategiska förvärv och starkt ledarskap vänt Midsona från att 2007 göra ett minusresultat om 322 MSEK, till att idag vara ett stabilt och kassaflödesgenererande bolag med ett market cap om ca 700 MSEK noterat på Small Cap.

Midsona
Midsona i siffror

Under Q3 2014 lyckades Midsona inte öka omsättningen utan den landade på 228 MSEK (229), men trots det ökade EBIT-resultatet till 22 MSEK (19), tack vare kostnadsbesparingar, vilket innebär att man genererade en rörelsemarginal om 9,6%.

Både i Finland och Sverige växte Midsona under Q3 med 4% i lokala valutor, medan man i Norge tappade ca 5% av försäljningen och det bör finnas befogenhet för ytterligare oro angående försäljningsutvecklingen i Norge under 2015 om oljekrisen påverkar konsumtionsviljan negativt. Midsonas produkter kan dock klassificeras som ocykliska och ett tapp i försäljningen bör inte korrellera fullständigt med hela ekonomin.

30 December annonserade Midsona att man förvärvat Soma Nordics som omsatte 50 MNOK under 2014, med ett normaliserat EBIT-resultat om 6 MNOK, vilket kommer att innebära en positiv effekt på Midsonas marginaler. Köpeskillingen uppgick till 40 MNOK och sker på skuldfri basis vilket gör att värderingen hamnar på 6,7x EBIT.

Midsonas innevarande värdering för 2014E uppgår för EV/EBIT till 11,5x, vilket värderingsmässigt är positivt. Soma äger flertalet olika varumärken, där Cocosa är det största. Förvärvet förväntas inte bidra till några större kostnadssynergier utan är snarare ett strategiskt förvärv för att positionera Midsona som en ledande aktör inom hälsofackhandeln.

Midsona genererar starka kassaflöden och har lyckats banta sin balansräkning både vad gäller skuldbörda och rörelsekapital, vilket givit en cash conversion som överstiger 100%, vilket inte är hållbart på sikt, men vittnar om att bolaget även framöver kommer att kunna generera kassaflöden för att långsiktigt kunna erbjuda sina aktieägare fler värdeskapande förvärv.

Samtidigt har Midsona amorterat friskt på sin skuld sedan Peter Åsberg tog över som VD och idag uppgår nettoskulden till 130 MSEK, att jämföra med nästan 600 MSEK 2007. Rent praktiskt innebär det, som nämnt ovan, att bolaget kan generera starka kassaflöden och dessutom ges det utrymme att vara aggressiv köpare av nya innehav om den allmänna ekonomin viker.

Midsona handlas idag till eget kapital på börsen och till ungefär 0,6x P/B, det ska dock tilläggas att bolaget har en goodwill-post om 519 MSEK på balansräkningen.

Midsonas P/E-tal uppgår till 12x för innevarande år och runt 10x för 2015E, vilket vi tycker är billigt för ett bolag med flertalet välkända brands, en kompetent ledning och dessutom en ocyklisk och kassaflödesgenererande affärsmodell.

Det bör finnas god uppsida i bolaget nästkommande 6-12 månaderna då aktiekursen stått och stampat runt 30 kronor under en längre period samtidigt som börsen som helhet utvecklats positivt. Förvärvet av Soma Nordic bör kunna fungera som en trigger för uppvärdering kommande året och vi rekommenderar därför köp av Midsona.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.